Afbeelding

Bootje met opa en kinderen

Wat is een groene en waterrijke omgeving?

De groene omgeving: dat zijn bijvoorbeeld parken, bossen en duinen. En onder de waterrijke omgeving vallen sloten, beekjes, rivieren en meren. Maar bij de groene en waterrijke omgeving hoort ook het landschap rond de stad, de bodem en het grondwater.  Je kunt in de groenblauwe omgeving ontspannen en sporten. Groen en water is ook belangrijk voor de biodiversiteit, voor een gezonde leefomgeving en voor de economie.  

Ruimte voor groen is van levensbelang voor insecten, zoals wilde bijen, zweefvliegen, hommels en vlinders. En omdat zij fruitbomen en gewassen bestuiven ook voor de voedselproductie.  Bestuiving door insecten is ook belangrijk voor in het wild voorkomende bloemen, planten, struiken en bomen.  

De groene en waterrijke omgeving  zorgt voor het vasthouden van water. Dit kan helpen tegen overstromingen, maar dat water kun je ook goed gebruiken in droge tijden. Planten en bomen zorgen ervoor dat het water langzamer in de bodem komt.  Zij beschermen de bodem daardoor tegen uitdroging en erosie. Ook zorgen planten en bomen voor verkoeling doordat ze water verdampen en zonlicht tegenhouden. In de zomer is het dan niet zo heet. 

afbeelding Groene omgeving

Kinderen klimmen in een boom

Wat betekent groen en een waterrijke omgeving voor je gezondheid?

Natuur heeft invloed op je gezondheid.  Groen en een waterrijke omgeving vermindert stress en verbetert je mentale gezondheid. Natuur in je woonomgeving zorgt er ook voor dat je mensen ontmoet. Bijvoorbeeld tijdens een wandeling of als je op een bankje zit in het park. Kinderen kunnen lekker klauteren in bomen of spelen met water  in de natuur. Dit zorgt ervoor dat ze zich beter ontwikkelen. 

Waarom is een natuurlijke omgeving ontspannend? Dit komt omdat onze aandacht gericht op actie anders wordt geprikkeld. In een stedelijke omgeving zijn er veel prikkels die aandacht vragen, zoals voorbijrazende auto's of een drukke winkelstraat.  De prikkels in de natuur geven juist een rustgevend gevoel. Denk bijvoorbeeld aan een fladderende vlinder, dwarrelende bladeren of het geruis van bomen in de wind. 

Bomen, planten en water zorgen voor verkoeling van de omgeving.  Groen beschermt tegen wind, kou en UV-straling en vangt een deel van geluid en vervuilde lucht af.

Een gezonde bodem in de stad

Stoeprand met wilde bloemen

Een gezonde bodem is  een bodem vol leven. Daar groeien planten en bomen goed in. De bodem heeft power! Hij houdt water vast, voorkomt ziekten en plagen bij de planten en zorgt voor verbetering van het stadsklimaat door verkoeling. Een bodem is op z'n best als er veel aanvoer is van organisch materiaal zoals planten  resten en bladeren voor het bodemleven.

De soortenrijkdom van dieren en planten

Infographic voedselweb bodem

De soortenrijkdom van dieren en planten noemen we biodiversiteit. Planten, dieren, bodem, water en lucht vormen samen een geheel dat noemen we  het ecosysteem. Planten en dieren hebben hun eigen rol in het ecosysteem en vullen elkaar aan. Wereldwijd neemt de biodiversiteit gevaarlijk af.  Is er een lichtpuntje? We hebben de kennis om het tij te keren, maar dan moeten we nu aan de slag.

Groene en waterrijke omgeving onder druk

Huizen aan sloot in een nieuwbouwwijk

In Nederland moeten nog veel extra woningen komen en ook bedrijfsterreinen breiden nog altijd uit. Hierdoor is er steeds minder ruimte voor groen en blauw. Voor buiten bewegen ontspannen en ontmoeten blijft er daardoor ook minder plek over. Groen en water staan onder druk!

afbeelding

Man werkt op laptop zittend op een bankje in de stad

Natuur in de Omgevingswet

Vanaf 2024 treedt de Omgevingswet in werking. De Wet Natuurbescherming gaat dan op in de Omgevingswet. Wetgeving en regels voor wonen, werken, landbouw,  ruimte, milieu, natuur en water komen allemaal samen in één wet.  Voor natuur  gelden extra aanvullingen om ervoor te zorgen dat de natuur beschermd blijft. Als inwoner van een gemeente kun je actief bijdragen aan het omgevingsplan en de omgevingsvisie.  Help mee om je omgeving groener te maken en kom in actie.