Bodemdaling

Bodemdalingskaart Nederland

Hoeveel en waar zakt de bodem?

De bodem zakt

Kaart bodemdaling ondiepe ondergrond

Op deze kaart zie je hoeveel en waar de bodem zakt in de bovenste bodemlagen.

 

Diepe ondergrond

Kaart bodemdaling diepe ondergrond

Op deze kaart zie je hoeveel en waar de bodem zakt in de diepere bodemlagen.

Paalrot

Funderingskaart

De funderingskaart toont de plekken waar paalrot een probleem kan zijn.

Waar blijft het droog?

Kaart droge verdiepingen

Welk gebouw heeft een droge verdieping als een overstroming dreigt?

Kwetsbare buurten

Kaart kwetsbare buurten voor klimaatrisico's

In deze buurten zijn de klimaatrisico's hoog, wonen veel kwetsbare ouderen en zijn er kansen om de leefbaarheid te verbeteren.

Groen

Groenkaart

Hoe groen is je buurt? Zijn er veel bomen, struiken en planten?

Leefbaarometer

Kaart Leefbaarometer

Hoe leefbaar is jouw woonomgeving?  100 verschillende factoren  leiden tot 1 score per gemeente, wijk of buurt.

Bewegen in je omgeving

Kaart beweegvriendelijke omgeving 2021

Hoe beweegvriendelijk is jouw gemeente? 

Platte daken

Kaart platte daken

Waar vind je platte daken? Misschien kun je die inrichten als groen dak of is er plek voor zonnepanelen.

Energielabels

Kaart energielabels

De energielabels van alle gebouwen, zoals geregistreerd begin juli 2022

Windturbines

Kaart windturbines

Waar staan windturbines en hoe hoog zijn die?

Bodemonderzoek

Kaart bodemonderzoek

Waar is de kwaliteit van de bodem onderzocht? En op welke plekken is bodemverontreiniging opgeruimd?

Bestemmingsplannen

Kaart bestemmingsplannen

Welke bestemming heeft de gemeente vastgesteld voor een locatie?

Hoogte bodem en gebouwen

Kaart hoogte bodem en gebouwen

Wat is de hoogte van de bodem en van gebouwen in Nederland ten opzichte van NAP?

Kadastrale kaart

Kadastrale kaart

Geeft de globale begrenzing van alle percelen in Nederland met het nummer dat erbij hoort. 

Bouwjaar

Kaart bouwjaar panden

Hoe oud is een woning of gebouw? Dit kan wat zeggen over de bouwkwaliteit, de isolatie of het gebruik van asbest of lood in het verleden.

WOZ waarde huizen

Kaart WOZwaarde

Op de kaart zie je de gemiddelde WOZ-waarde (Waardering Onroerende Zaken) van huizen, die bij elkaar in de buurt staan.

Milieugezondheidsrisico

Kaart Milieugezondheidsrisico (lucht en geluid)

Waar is veel kans op luchtvervuiling en omgevingsgeluid? 

Kaarten loden leidingen

Aantal baby's in oudere woningen

Kaart aantal baby's in oudere woningen

Hoeveel baby's (0-4 maanden) wonen er per km2 in oude woningen waar een risico is op loden drinkwater leidingen?

Aantal kinderen in oudere woningen

Kaart aantal kinderen (2-6 jaar) per km2 in oudere woningen

Hoeveel kinderen (2-6 jaar) wonen er per km2 in oude woningen waar een risico is op loden drinkwater leidingen?

Kinderen op oude kinderdagverblijven

Aantal kinderen per km2 in oudere kinderdagverblijven

Hoeveel kinderen gaan er per km2 naar kinderdagverblijven in oude gebouwen waar een risico is op loden drinkwater leidingen?

Kinderen op oude basisscholen

Kaart aantal kinderen per km2 in oudere basisscholen

Hoeveel kinderen gaan er per km2 naar school in oude gebouwen waar een risico is op loden drinkwater leidingen?