Afbeelding intro

Foto van een veestal en woningen

Wat is geurhinder?

Geur is voor iedereen verschillend.  Wanneer noem je vieze lucht stank? wanneer geurhinder?

Verschillende bronnen veehouderij: stallucht van dieren, mestopslag, uitrijden van mest, mestvergisting, voer

afbeelding

Hoe bepaal je geurhinder?

 geen sensoren, wel vragenlijsten

Bij beleving van geur: hoe erg is de stank, hoe vaak komt het voor, maar vooral hoe vies vind je iets ruiken. 

tekst bijsluiter kaart  Brabant:  Het aantal dieren, het type stal en voer en de opvang van mest telt mee bij het schatten van de geurconcentratie. Ook telt mee hoeveel stallen er in de buurt zijn.  Je kunt je de kans op hinder bij verschillende geurconcentraties bepalen. En daarna die hinderkans omrekenen naar een effect op de gezondheid van omwonenden, de Gezondheidseffect Screening-score (of GES-score). Bedrijfswoningen bij een veehouderij staan niet op de kaart.

 

Geurhinder door veehouderij in Brabant

De kans op geurhinder door veehouderij in de provincie Noord-Brabant in 2019

afbeelding

Stank

Geurhinder en gezondheid

Heb je veel last van een vieze geur? Dit kan stress veroorzaken. En dat kan weer leiden tot gezondheidsklachten. Je kunt bijvoorbeeld last krijgen van hoofdpijn en misselijkheid. Sommige mensen slapen er slecht door of doen de ramen niet meer open. Er zijn ook mensen die niet meer buiten zitten of geen bezoek meer durven ontvangen vanwege de geur. Geurhinder kan dus een grote invloed hebben op je leven.

Ook kan een vieze geur een prikkelend, irriterend of branderig gevoel in je neus geven. Hierdoor ga je misschien minder diep ademhalen of je adem inhouden. Andere klachten zijn benauwdheid, duizeligheid, maagpijn, slapeloosheid en zelfs angst en depressie.

Geur bekennen

De wetgeving voor geurhinder door veehouderij kan beter staat in het rapport Geur bekennen uit 2019. Het leek erop dat luchtwassers geurhinder konden voorkomen. Boeren werden verplicht die aan te schaffen. Maar in de praktijk viel dat tegen. Daardoor ontstond meer geurhinder dan was verwacht bij het verlenen van de vergunningen. 
De regels voor het verminderen van geurhinder door luchtwassers zijn daarom bijgesteld in de Regeling geurhinder en veehouderij. Misschien volgen er nog meer aanpassingen in de wetgeving. Ook helpt het als geur beter gemeten kan worden, bijvoorbeeld met sensoren (kleine meetinstrumenten). De overheid maakt het voor varkensboeren aantrekkelijker om hun bedrijf op te geven. Daar bestaat nu een goede financiële regeling voor.

Geurhinder in getallen

Ernstige geurhinder door veebedrijven en het uitrijden van mest kwam in 2016 het meest voorin Groningen (5,5%), Friesland (4,8%) en Drenthe (4,1%). Landelijk gezien is ernstige geurhinder door deze bronnen gedaald van 5% in 1993 naar 2,5% in 2016.

Deze cijfers komen uit de zevende Inventarisatie Verstoringen 2016. Ongeveer eens in de zes jaar onderzoeken het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) de beleving van de woonomgeving. 

Kaart van geurhinder landbouw

Afbeelding

bord stiltegebied

Hoe kun je overlast verminderen?

Het kan zijn dat je last hebt van geurhinder wanneer je vlakbij een veehouderij woont.  Er is misschien niet direct iets aan de geurhinder te doen. Toch kunnen kleine stappen uiteindelijk voor verbetering zorgen. Dat kan alleen als gemeente en provincie weten dat mensen op een bepaalde plek er last van hebben. Meld de overlast daarom bij de eigenaar van de veehouderij, de gemeente of de provincie. Gezondheidsklachten door stank kun je melden bij de GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst)

Volg de ontwikkelingen rondom de veehouderijen in je woonomgeving. Zorg dat je op tijd weet of een bedrijf wil uitbreiden of starten. Dan kun je vaak nog meepraten over de ontwikkelingen.

 

Afbeelding

bord stiltegebied

Beleid geurhinder

Provincies en gemeenten bepalen zelf hoeveel geurhinder door veehouderijen zij toestaan. Dit noem je het ‘aanvaardbaar hinderniveau’. Dat blijft zo met de komst van de Omgevingswet. Wel geldt er een specifieke zorgplicht om de nadelige gevolgen van een milieubelastende activiteit zoveel mogelijk te beperken. Geurhinder valt ook hieronder. De zorgplicht betekent dat overheden, bedrijven en burgers samen verantwoordelijk zijn voor een veilige en gezonde fysieke leefomgeving. En dus niet alleen de overheid. Als het goed is, worden burgers dus meer betrokken bij besluiten over de leefomgeving (‘participatie’). 

Kijk ook eens bij

Subthema X

 subthema X tekst

Subthema X

subthema X tekst

Subthema X

tekst