De hier getoonde Bonnekaart is de eerste in kleur gedrukte topografische kaart van het voormalige Topographisch Bureau (Chromo-topografische kaart des Rijks). Het was de opvolger van de Topografische Militaire Kaart (TMK) uit de periode 1850-1864. De kaart laat heel nauwkeurig de inrichting van Nederland zien rond 1900.

Wie heeft de kaart gemaakt?

De kaart is gemaakt door de WUR Wageningen University &Research (Wageningen University &Research) en wordt aangeboden door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De kaart is samengesteld uit deelkaarten (Bonnebladen) die rond 1900 zijn gemaakt op schaal 1:25.000. Kort nadat de Topographische Militaire Kaart klaar was (rond 1850), ontstond behoefte aan een meer gedetailleerde kaart in kleur. Dit resulteerde in de Bonnebladen. Ze danken hun naam aan de projectiemethode waarmee ze gemaakt zijn: de projectie van Bonne.

Deze tekst is opgesteld door Atlas Leefomgeving en voor het laatst bewerkt op 24-03-2021.