Op deze kaart zie je de inrichting van Nederland rond 1900. De kaart is de eerste in kleur gedrukte topografische kaart van het voormalige Topografische Bureau. 

Puzzelen met kaarten

De Topografische kaart 1900 bestaat uit deelkaarten (Bonnebladen). Deze deelkaarten zijn gemaakt op schaal 1:25.000. Die deelkaarten zijn als een soort puzzel aan elkaar gelegd. Zo ontstond er één volledige kaart van Nederland. Dit zie je goed aan de hoekige omtrek van Nederland op deze kaart.

Achtergrond kaart Bonnebladen

De Topografische kaart 1900 (Bonnebladen) is de opvolger van de Topografische Militaire Kaart (TMK) uit de periode 1850-1864. Men wilde graag een meer gedetailleerde kaart in kleur. Zo ontstonden de Bonnebladen. De Bonnebladen danken hun naam aan de projectiemethode waarmee ze gemaakt zijn: de projectie van Bonne.

Wie heeft de Topografische kaart 1900 (Bonnebladen) gemaakt?

Wageningen University & Research maakte de kaart. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed biedt de kaart aan. 

Nieuwe versie verwacht

De historische kaarten in de Atlas Leefomgeving worden niet vernieuwd. Dit zijn kaarten die eenmalig gemaakt of gedigitaliseerd zijn en een beeld geven van hoe Nederland er in een bepaald tijdvak uitzag.

Vragen?

Heb je vragen? Mail onze helpdesk.


Deze tekst is opgesteld door Atlas Leefomgeving en voor het laatst bewerkt op 13-02-2024.