In het kort

De Loonse en Drunense Duinen zijn beschermd natuurgebied (Natura 2000). De zandverstuivingen en heidevelden in het gebied dreigen echter overgroeid te raken door bos (successie). Natuurmonumenten heeft al enkele maatregelen genomen om dit proces te stoppen. Werken deze maatregelen? Waarom wel of niet? Is er meer nodig? Dit is wat teams van vierdejaarsstudenten van de Avans Hogeschool in Breda onderzoeken. Hiervoor koppelen ze kaartgegevens uit de ANK aan eigen onderzoek.

Over de kaart

Studenten hebben de bestaande vegetatiekaart in oktober 2017 geactualiseerd en de resolutie verfijnd. Ook is er een onderscheid gemaakt naar boomtype, grastype en heide. De kaart is geactualiseerd met behulp van infrarood luchtfoto's, foto's vanuit een drone en veldwerk.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ( RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)). Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.