In het kort

Bestand van de groeifases van Nederlandse steden, begonnen met de 35 steden uit de Atlas van de Verstedelijking van Nederland (Bussum 2015). De dataset wordt uitgebreid met andere steden, wanneer dit binnen een stedenbouwkundig project van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) valt.

Over de kaart

De gegevens zijn ontleend aan verschillende historische kaartbronnen en ter plaatse veldonderzoek.

Bronnen:

  • De stadsplattegronden van Jacob van Deventer. Met een voorwoord van C. Koeman en een inleiding van J.C. Visser (Weesp/Alphen aan den Rijn/Landsmeer, 1992-1998)
  • Map 1: Zuid-Holland, Map 2: Utrecht, Map 3: Noord-Holland, Map 4: Friesland, Map 5: Overijssel, Map 6: Gelderland, Map 8: NoordBrabant en Limburg
  • Theatrum Urbium Belgicae of Toonneel der steden van de Vereenighde Nederlanden, uitgegeven door Joan Blaeu, 1649 (of latere edities)
  • Grote Historische Atlas van Nederland 1 :50.000. 4 delen, 1830-1859 (Groningen, 1990)
  • Topographische en Militaire Kaart van het Koningrijk der Nederlanden (TMK), 1850-1864
  • Gemeentekaarten van Jacob Kuyper, 1865-1870
  • Chromotopografische kaart des Rijks 1 :25.000 (de zogenoemde Bonnekaarten) in Historische Atlas. 11 delen, 1884-1930 (Den llp/Landsmeer, 1989-1991)
  • Atlas van Topografische Kaarten 1 :50.000. Nederland, 1955-1965 (Landsmeer, 2006/2007)
  • Topografische kaarten van Nederland, 1 :25.000, diverse bladen van omstreeks 1900, 1950 en 1980
  • Top10NL 1:10.000, 2010.
Meer weten? Kijk op de site van Landschap in Nederland voor meer informatie over de verstedelijking.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Rijksdienst Cultureel Erfgoed . Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.