Op de kaart zie je gebieden in Nederland waar bodemonderzoek en/of -sanering is gedaan. Als je inzoomt, zie je de gebieden als gekleurde vlakken. Vervuilde grond kan je niet overal voor gebruiken. Een vervuilde grond kan slecht zijn voor je gezondheid.

Er is al veel bodemonderzoek of - sanering gedaan

In de Wet Bodembescherming staat hoe schoon de bodem moet zijn voor de functie (o.a. wonen, industrie) die het heeft. De grond van een moestuin moet schoon zijn, die van een industrieterrein mag wat viezer zijn. De provincie of grote gemeente kan vertellen welke plekken vervuild zijn en welke verdacht.

Wie heeft de kaart Bodemverontreiniging en -sanering gemaakt?

De kaart is gemaakt door Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Voor sommige provincies, omgevingsdiensten en gemeenten zijn gegevens over bodemverontreiniging alleen op hun eigen websites te bekijken. Check daarvoor de kaart op het Bodemloket.

Nieuwe versie verwacht

Onbekend

Wil je de gegevens van Bodemonderzoek en sanering gebruiken?

Bij vragen kun je onze helpdesk mailen.

Deze tekst is opgesteld door Atlas Leefomgeving en voor het laatst bewerkt op 06-02-2024.