Op de kaart zie je gebieden in Nederland waar bodemonderzoek en/of -sanering is gedaan. Als je inzoomt, zie je de gebieden als gekleurde vlakken. Vervuilde grond kan je niet overal voor gebruiken. Een vervuilde grond kan slecht zijn voor je gezondheid.

Er is al veel bodemonderzoek of - sanering gedaan

In de Wet Bodembescherming staat hoe schoon de bodem moet zijn voor de functie (o.a. wonen, industrie) die het heeft. De grond van een moestuin moet schoon zijn, die van een industrieterrein mag wat viezer zijn. De provincie of grote gemeente kan vertellen welke plekken vervuild zijn en welke verdacht.

Wie heeft de kaart Bodemverontreiniging en -sanering gemaakt?

De kaart is gemaakt door Rijkswaterstaat Leefomgeving.

Wil je de gegevens van Bodemonderzoek en sanering gebruiken?

Bezoek het Nationaal Georegister voor meer informatie over deze kaart. Bij andere vragen kun je onze helpdesk mailen.

Deze tekst is opgesteld door Atlas Leefomgeving en voor het laatst bewerkt op 30-09-2022.