Op de kaart zie je waar warmtenetten in Nederland liggen. Op de plek waar een warmtenet ligt is geen gas nodig voor verwarming.

Warmtenetten vooral in stedelijke gebieden

Vooral rond steden en in de buurt van industriegebieden zijn warmtenetten. Dat komt omdat op plekken waar veel mensen wonen veel vraag is naar warmte. Een warmtenet is dan een efficiënte oplossing.

Waar komt de warmte vandaan?

Een warmtenet bestaat uit een netwerk van leidingen onder de grond waar warm water door stroomt. Het water wordt op een centrale plek verwarmd en dan verspreid over een hele stad of wijk. De warmte om het water op te warmen kan vrijkomen uit restwarmte van industrie, maar ook uit aardwarmte (bodemenergie/geothermie) of bijvoorbeeld zonnewarmte.

Wie maakte de kaart Warmtenetten?

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland maakte de warmtenetten kaart.

Wil je de gegevens van Warmenetten gebruiken?

Bezoek het Nationaal Georegister of de Warmteatlas voor meer informatie over de warmtenetten kaart. Bij andere vragen kun je onze helpdesk mailen.


Deze tekst is opgesteld door Atlas Leefomgeving en voor het laatst bewerkt op 02-02-2024.