Op deze kaart zie je waar er windturbines in Nederland zijn en hoe hoog deze zijn. Met de hoogte wordt de hoogte van de mast van de windturbines (de ashoogte) bedoeld. De kleur van de windturbine in de kaart geeft de hoogte in meters aan. 

Wil je meer informatie over een windturbine op de kaart? 

Met de i-knop in de linkerbalk kun je specifieke informatie over een bepaalde windturbine opzoeken. Je krijgt dan informatie over de diameter van de wieken, de hoogte van de windturbine zonder wieken en het precieze vermogen van de windturbine.

Wie maakte de kaart Windturbines-ashoogte?

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ( RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)) maakte deze kaart. Het RIVM gebruikte data van Rijkswaterstaat, Openstreetmap, de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en het Register Externe Veiligheid (REV). De locaties van de turbines op zee zijn minder nauwkeurig in beeld gebracht dan op land. Gebruik voor de exacte locatie van de turbines op zee de gegevens van Rijkswaterstaat

Nieuwe versie verwacht

Januari 2025

Wil je de gegevens van de kaart Windturbines-ashoogte gebruiken?

Onder de legenda vind je een downloadlinkje voor het databestand, dat je met een GIS programma kunt openen. Bezoek het Nationaal Georegister voor meer informatie over deze kaart. Heb je andere vragen over deze kaart? Mail onze helpdesk.

Deze tekst is opgesteld door Atlas Leefomgeving en voor het laatst bewerkt op 13-02-2024.