Op deze kaart zie je waar er windturbines in Nederland zijn en wat hun vermogen is. Met het vermogen wordt het aantal kilowatt (kW) bedoeld dat de windturbines aan stroom kunnen opwekken. De kleur van de windturbine in de kaart geeft aan hoe hoog het vermogen is. 

Wat zie je op de kaart Windturbines – vermogen? 

Veel windturbines met een hoog vermogen staan langs de kust of in zee. Dat is logisch, want daar waait de wind het krachtigst en kan het vermogen van de windturbine optimaal worden benut.

Wil je meer informatie over een windturbine op de kaart? 

Met de i-knop in de linkerbalk kun je specifieke informatie over een bepaalde windturbine opzoeken. Je krijgt dan informatie over de diameter van de wieken, de hoogte van de windturbine zonder wieken en het precieze vermogen van de windturbine.

Wie maakte de kaart Windturbines – vermogen?

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)) maakte deze kaart. Het RIVM gebruikte data van Rijkswaterstaat, Openstreetmap, de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en het Register Externe Veiligheid (REV). De posities van de turbines op zee zijn minder nauwkeurig in beeld gebracht dan op land. Gebruik voor de exacte locatie van de turbines op zee de gegevens van Rijkswaterstaat.

Nieuwe versie verwacht

Januari 2025

Wil je de gegevens van de kaart Windturbines-vermogen gebruiken?

Onder de legenda vind je een downloadlinkje voor het databestand, dat je met een GIS programma kunt openen. Bezoek het Nationaal Georegister voor meer informatie over deze kaart. Heb je andere vragen over deze kaart? Mail onze helpdesk.

Deze tekst is opgesteld door Atlas Leefomgeving en voor het laatst bewerkt op 13-02-2024.