In het kort

Wat ziet u?

Op de kaart staan de officiële buitenzwemplekken in Nederland. Er zijn ongeveer 700 officiële zwemwaterlocaties. Het water bij deze officiële zwemplekken wordt tijdens het zwemseizoen (1 mei tot 1 oktober) iedere twee of vier weken onderzocht, afhankelijk van de gemiddelde kwaliteit over de laatste vier jaar. Daarbij wordt gekeken of het water schoon genoeg is om in te zwemmen. Tevens wordt jaarlijks de veiligheid van de locaties onderzocht.

Relatie met gezondheid

Als u zwemt in water dat verontreinigd is, kunt u ziek worden. Mogelijke gezondheidsklachten na het zwemmen in verontreinigd oppervlaktewater zijn maagdarminfecties, huidklachten (o.a.zwemmersjeuk), oor- of oogontsteking en/of griepachtige verschijnselen. Vanwege hun grotere gevoeligheid voor infectieziekten hebben kinderen, ouderen, zwangere vrouwen en mensen met een verminderde weerstand meer risico's op gezondheidsklachten.

Wat kunt u zelf doen?

Op Zwemwater.nl vindt u de actuele informatie over de kwaliteit van het zwemwater. Buiten het zwemseizoen wordt het zwemwater niet onderzocht. Als u buiten het seizoen het water in gaat, moet u zelf bepalen of dit verantwoord is.

Over de kaart

De kaart is samengesteld door het Interprovinciaal Overleg in het kader van de INSPIRE-richtlijn. De controle op de zwemwaterlocaties komt tot stand via een intensieve samenwerking tussen de provincies, de omgevingsdiensten, de waterschappen en Rijkswaterstaat.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Interprovinciaal Overleg (IPO). Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.