In het kort

Wat ziet u?

Deze kaart geeft de actuele status van de luchtkwaliteit in Nederland. Elk uur wordt deze informatie ververst. De luchtkwaliteitsindex beschrijft de mix aan luchtvervuilende stoffen; fijnstof, ozon en stikstofdioxide. Deskundigen hebben de niveaus ingedeeld naar de mogelijke invloed op de gezondheid. De niveaus variëren van 1 (weinig luchtverontreiniging) tot 11 (veel luchtverontreiniging). Per hoofdkleur is daar een gezondheidsadvies aan verbonden. U kunt in deze Atlas ook de afzonderlijke stoffen bekijken; fijnstof, ozon en stikstofdioxide

Gezondheid
Blootstelling aan fijnstof, ozon en stikstofdioxide kan gezondheidsklachten veroorzaken. Denk aan een verminderde longfunctie, een toename van luchtwegklachten en astma-aanvallen. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Om minder last te hebben kunt u eventueel uw dagelijkse bezigheden aanpassen. Het advies per hoofdkleur is:

GOED; u hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen.

MATIG; u hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Overweeg dan lichamelijke inspanning te verminderen.

ONVOLDOENDE; overweeg lichamelijke inspanning te verminderen. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie.

SLECHT; doe rustig aan; verminder lichamelijke inspanning. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie.

ZEER SLECHT; er geldt een smogalarm. Doe rustig aan, vermijd lichamelijke inspanning. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie.

Wat kunt u zelf doen?
Met gezondheidsklachten kunt u terecht bij uw GGD. Overige klachten kunt u melden via Milieuklachten.nl. Voor de verwachte concentraties voor morgen en overmorgen kunt u terecht op het Luchtmeetnet. Op een speciaal portaal vindt u meetgegevens van burgers.

Over de kaart

Achtergrond
Het RIVM en andere partijen meten op verschillende plekken continu de luchtvervuiling. U ziet in deze kaart de resultaten van het afgelopen uur. Lees meer over de luchtkwaliteitsindex in een achtergrondrapport.

Gebruikte gegevens

Deze kaart gebruikt de gegevens van de verschillende meetstations in Nederland. Met modellen schat het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu wat de concentraties zijn op plekken waar niet gemeten wordt.

Berekeningen

De berekeningen zijn geijkt aan meerdere metingen in het land. De gebruikte rekenmethode is de Afgeleide Standaardrekenmethode 2, waarbij is herleid naar uurlijkse waarden.

Beperkingen van de kaart
De getoonde waarden in deze uurlijkse kaarten zijn indicatief en alleen bedoeld om een indruk te krijgen van de actuele gehalten. De waarden zijn niet bedoeld als toetsinstrument en ook niet als zodanig bruikbaar. De gebruikte meetgegevens zijn namelijk nog niet gevalideerd. Verder houdt de berekening voor de kaarten geen rekening met het feit dat sommige rekenpunten heel dichtbij of mogelijk zelfs óp een weg liggen. Er worden dan hoge concentraties berekend die naast de weg al niet meer van toepassing zijn. Voor een overzicht van volgens de officiële regels berekende concentraties wordt verwezen naar nsl-monitoring.nl.

Verder lezen
U kunt het RIVM rapport over de aanbevelingen voor de samenstelling en duiding van de luchtkwaliteitsindex downloaden. In Vlaanderen is er ook een luchtkwaliteitsindex, maar die bestaat uit wat andere invoergegevens.


Deze bijsluiter is opgesteld door de Atlas Leefomgeving in overleg met de bronhouder van het RIVM en is voor het laatst bewerkt op 14-12-2018.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.