Op deze kaart zie je de luchtkwaliteit van het afgelopen uur in Nederland. De luchtkwaliteitsindex (LKI) beschrijft een mix van stoffen die acuut effect kunnen hebben op de gezondheid. Het gaat om fijnstof, ozon en stikstofdioxide.

Per kleur een gezondheidsadvies

De luchtkwaliteit is goed in de blauwe gebieden op de kaart. Geel geeft een matige kwaliteit van de lucht aan. Gebieden met oranje, rode en paarse kleuren scoren onvoldoende tot zeer slecht. Lees hier wat je moet doen als er veel luchtvervuiling is.

Wie heeft de kaart van de LKI gemaakt?

De kaart is gemaakt door Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ( RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)).  Let op: Deze kaart is niet geschikt om te kijken of de luchtkwaliteit boven de grenswaarden uit komt.

Wil je de LKI-gegevens gebruiken?

Bezoek het Nationaal Georegister voor meer informatie over deze kaart. Bij andere vragen kun je onze helpdesk mailen.


Deze tekst is opgesteld door de Atlas Leefomgeving in overleg met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en is voor het laatst bewerkt op 11-09-2023.