In het kort

Wat ziet u?

U ziet een indicatie in welke gebouwen u kunt schuilen bij een dreigende overstroming. Groene gebouwen hebben minstens één droge verdieping, rode gebouwen hebben dat niet en kunnen zelfs helemaal onder water komen te staan.

Wat is het gevaar?

Overstromingen komen in Nederland niet vaak voor. Bij overstromingen zullen veel mensen overlijden (verdrinken) en is sprake van grote maatschappelijke ontwrichting. Ook ontstaat er zeer grote economische schade. Huizen en gebouwen lopen waterschade op, bedrijven kunnen niet open en vervoerders moeten omrijden.

Wat kunt u zelf doen?

Bij een dreigende overstroming lukt het meestal niet om alle mensen op tijd naar veilig niet-bedreigd gebied te evacueren. Grootschalige evacuatie uit het gebied zorgt voor lange files, waarbij mensen overvallen kunnen worden door het water en daardoor een veel grotere kans hebben te overlijden. Het is vaak beter als mensen thuis blijven, of droge plekken (hoge gebouwen) in hun directe omgeving opzoeken. Zorg wel dat u voldoende eten, drinken en warme kleren bij u heeft.

De gemeente en hulpdiensten informeren en waarschuwen u bij een overstromingsdreiging.

Over de kaart

De kaart is gemaakt door Rijkswaterstaat.

Voor de kaart is gebruik gemaakt van de Basisregistratie Gebouwen, de maximale overstromingsdieptekaart en de Actuele Hoogtekaart Nederland. Per gebouw is gekeken hoe hoog het gebouw is en of dit meer is dan de maximale overstromingsdiepte op de betreffende locatie. Voor alle gebouwen is aangenomen dat een verdieping 2,65 meter hoog is (een conservatieve aanname). Bij de berekening is geen rekening gehouden met de stevigheid van de gebouwen.

De originele kaart staat op https://basisinformatie-overstromingen.nl/liwo/#/viewer/21

Laatst bewerkt: 25-02-2019

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Rijkswaterstaat. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.