Op deze kaart staan huizen en gebouwen in Nederland waar je tijdens een overstroming kan schuilen. Een groen stipje staat voor een plek met minstens één droge verdieping. Een rode stip heeft geen droge verdieping bij een maximale overstroming.

Vluchten of afwachten

Als jouw woonomgeving overstroomt, is het niet altijd mogelijk om naar een veilig gebied te vluchten. Daarom kun je beter een gebouw opzoeken waar je wel droog blijft en waar je kunt wachten op hulp. Zorg er wel voor dat je warme kleding en eten/drinken bij je hebt. Leg bijvoorbeeld een noodpakket op zolder als jouw huis een groen stipje heeft.

Veilig voor een overstroming

Een kwart van Nederland ligt onder de zeespiegel en 59% van Nederland is gevoelig voor overstromingen. Daarom is het maar goed dat er dijken zijn. Die beschermen ons tegen overstromingen. Door klimaatverandering stijgt de zeespiegel en rivieren moeten door extreme neerslag meer afvoeren. In ons land komt de dreiging voor een overstroming vanuit zee en vanuit rivieren of meren. We zullen ons dus moeten blijven weren tegen het water.

Wie heeft de kaart van Droge verdiepingen gemaakt?

Rijkswaterstaat maakte de kaart voor het overstromingsscenario met een extreem kleine kans (komt eens in de 100.000 jaar voor). De kaart is afgeleid van de maximale overstromingskaart van waterbeheerders en Rijkswaterstaat.

De originele kaart staat op https://basisinformatie-overstromingen.nl/liwo/#/viewer/26

Wil je de gegevens van de kaart gebruiken?

Bezoek het Landelijk Informatiesysteem Water en Overstromingen (LIWO) voor meer informatie over deze kaart en hoe je deze kan downloaden. Bij andere vragen kun je onze helpdesk mailen.

Deze tekst is opgesteld door Atlas Leefomgeving en voor het laatst bewerkt op 28-08-2023.