In het kort

Wat ziet u?

Op de kaart ziet u welk percentage van de bevolking in de door u gekozen gemeente ernstig gehinderd is door geluid van wegverkeer op wegen waar niet harder gereden mag worden dan 50 kilometer per uur.

Gezondheid

Geluid is in Nederland een van de grootste milieuproblemen. De grootste bron van geluidhinder is het wegverkeer. Veel mensen hebben in ons land last van geluid. Of mensen last hebben van een geluid hangt af van de kenmerken van het geluid: de sterkte, de toonhoogte en het soort geluid. De situatie: wie maakt het geluid en wanneer? En de persoon: hoe gevoelig ben je voor geluid?

Mensen reageren verschillend op geluid. De één krijgt wel klachten en de ander niet. Door geluidhinder kan het zijn dat je slecht slaapt waardoor je minder goed uitrust, minder goed kunt opletten op het werk of op school, stress krijgt, of sneller boos wordt. Je kunt ook klachten krijgen door geluid als je geen hinder hebt. Woon je bijvoorbeeld op een plek waar ’s nachts veel geluid is door verkeer? Dan heb je meer kans op een hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten. Ook als je geen last hebt van het lawaai.

Wat doet de overheid?

Met een aantal gerichte maatregelen zoals het aanbrengen van stil asfalt, het plaatsen van geluidsschermen langs snelwegen en het isoleren van woningen wil de overheid de geluidhinder langs wegen verminderen. Daarnaast maakt de Nederlandse overheid zich in Europees verband sterk voor de aanscherping van geluideisen voor nieuwe voertuigen. Lees meer over geluidbeleid.

Over de kaart

De kaart is gemaakt door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) voor de situatie in 2020. De gegevens zijn afkomstig van de volwassenen (19 tot 65 jaar) uit de Nationale Gezondheidsmonitors. Deze vragenlijstonderzoeken worden elke 4 jaar herhaald om de gezondheid op lokaal niveau te meten. De cijfers van 2020 zijn mogelijk beïnvloed door (maatregelen vanwege) het coronavirus. De monitor is een samenwerkingsverband tussen de GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst)’en, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) en het RIVM in opdracht van het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport). De organisaties hebben met elkaar afspraken gemaakt over het gebruik van de verzamelde gegevens voor het uitvoeren van lokale en nationale surveillancetaken. Wilt u inzoomen op uw wijk of buurt? Gebruik dan onze kaart van 2016.

Wanneer is iemand gehinderd

Aan de deelnemers van de Gezondheidsmonitor is gevraagd om met een getal van 0 tot 10 aan te geven in welke mate geluid van een aantal bronnen hen in de afgelopen 12 maanden hinderde, stoorde of ergerde wanneer zij thuis waren. Deelnemers die een geluidbron hoog scoorden worden aangemerkt als ernstig gehinderd. Hieruit is met een statistisch model en rekening houdend met de opzet van het onderzoek een schatting gemaakt van het percentage ernstig gehinderden per gemeente, wijk en buurt.

laatst bewerkt 01-03-2022

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.