Op deze kaart zie je hoeveel fijnstof er gemiddeld in de lucht zat in 2020. Het gaat om PM2,5, alle deeltjes die kleiner zijn dan 2,5 micrometer. Hoe minder fijnstof hoe beter de luchtkwaliteit. Door coronamaatregelen was 2020 een bijzonder jaar.

Meer fijnstof bij steden, grote veestallen en industrie

Op de kaart zie je stedelijke gebieden als oranje vlekken oplichten. Op deze plekken zit er meer fijnstof in de lucht dan op andere plekken. Dit komt doordat verkeer een bron van fijnstof is. Ook veestallen, industrie en houtstook zijn mogelijke bronnen.

Wil je deze gegevens over luchtvervuiling gebruiken?

Je kunt de kaart hier downloaden (240 MB) en dan openen met software voor kaarten. Wil je weten of de concentraties boven de wettelijke grenswaarden liggen? Gebruik dan de officiële cijfers van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Lucht.

Wie heeft de kaart van fijnstof (PM2,5) gemaakt?

De maker is het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)).  Bezoek het Nationaal Georegister om te lezen hoe de kaart gemaakt is. Bij andere vragen kun je onze helpdesk mailen.


Deze tekst is voor het laatst bewerkt op 26 januari 2022.