Op deze kaart zie je hoeveel fijnstof er gemiddeld in de lucht zat in Nederland 2021. Het gaat om PM10, alle deeltjes die kleiner zijn dan 10 micrometer. Hoe minder fijnstof hoe beter de luchtkwaliteit.

Meer fijnstof bij steden, grote veestallen en industrie

Op de kaart zie je steden als oranje vlekken oplichten. Op deze plekken zit er meer fijnstof in de lucht dan op andere plekken. Dit komt doordat verkeer een bron van fijnstof is. Ook veestallen, industrie en houtstook zijn mogelijke bronnen. Op de blauwe plekken op de kaart ligt de concentratie onder de WHO-advieswaarden van 2021 voor PM10.

Wil je deze gegevens over luchtvervuiling gebruiken?

Je kunt de kaart downloaden via de link onder de legenda en dan openen met software voor kaarten. Wil je weten of de concentraties boven de wettelijke grenswaarden liggen? Gebruik dan de officiële cijfers van het Centraal Instrument Monitoring Luchtkwaliteit (CIMLK).

Wie heeft de kaart van fijnstof (PM10) gemaakt?

De maker is het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)). Bezoek het Nationaal Georegister om te lezen hoe de kaart gemaakt is. Bij andere vragen kun je onze helpdesk mailen.

Deze tekst is voor het laatst bewerkt op 15-01-2024.