Op deze kaart zie je hoeveel geluid er gemiddeld was rond Amsterdam Airport Schiphol in 2019. Vliegtuiggeluid kan hinder en gezondheidsklachten geven.

Geluid rond start- en landingsbanen

Je ziet de start- en landingsbanen op de kaart oranje tot rood oplichten. Oranje zijn de gebieden met meer dan 55 dB, donkerrood de gebieden met meer dan 70 dB. Het gaat om het gemiddelde geluid over een jaar.

Wie maakte de kaart Geluid van Schiphol?

Het ministerie van IenW maakte deze kaart met gegevens uit 2019. De gegevens zijn dus niet beïnvloed door de coronamaatregelen. Het ministerie berekent de hoeveelheid geluid elke 5 jaar op een gestandaardiseerde manier die voldoet aan de eisen van de Environmental Noise Directive (END). Die Europese richtlijn is verwerkt in de Nederlandse Richtlijn Omgevingslawaai. Het geluid is uitgedrukt in Lden (Level Day-Evening-Night). Dat is de maat voor de gemiddelde geluidsbelasting in decibel (dB) per etmaal (24h), waarbij geluid ’s avonds en ‘s nachts zwaarder meetelt dan overdag.

Wil je de gegevens van de geluidsbelasting gebruiken?

Bezoek het Nationaal Georegister voor meer informatie over deze kaart(en). Voor vragen kun je je onze helpdesk mailen. Wil je het geluid rond andere vliegvelden bekijken? Ga dan naar onze kaart Geluid van vliegverkeer van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)). Let op: de kaart geeft alleen een globaal beeld van de hoeveelheid geluid in Nederland. Voor het toetsen van geluidniveaus aan de normen, bijvoorbeeld voor 'geluidbelasting op de gevel', is deze kaart niet geschikt.

Deze bijsluiter is opgesteld door Atlas Leefomgeving en voor het laatst bewerkt op 14 maart 2023.