Op deze kaart zie je hoeveel geluid er ‘s nachts gemiddeld is rond Amsterdam Airport Schiphol. Vliegtuiggeluid kan hinder en gezondheidsklachten geven.

Geluid rond start- en landingsbanen

Je ziet de start- en landingsbanen op de kaart geel tot rood oplichten. Geel zijn de gebieden met meer dan 50 dB, donkerrood de gebieden met meer dan 70 dB. Het gaat om het gemiddelde geluid over een jaar.

Wie maakte de kaart Geluid van Schiphol 's nachts?

Het ministerie van IenW maakte deze kaart met gegevens uit 2019. De gegevens zijn dus niet beïnvloed door de coronamaatregelen. Het ministerie berekent de hoeveelheid geluid elke 5 jaar op een gestandaardiseerde manier die voldoet aan de eisen van de Environmental Noise Directive (END). Die Europese richtlijn is verwerkt in de Nederlandse Richtlijn Omgevingslawaai. Het geluid is uitgedrukt in Lnight. Dat is de maat voor de gemiddelde geluidsbelasting in decibel (dB) tussen 23 uur ‘s avonds en 7 uur ’s ochtends.

Wil je de gegevens van de geluidsbelasting gebruiken?

Bezoek het Nationaal Georegister of de website van de Rijksoverheid voor meer informatie over deze kaart(en). Heb je vragen? Mail dan onze helpdesk. Wil je het geluid rond andere vliegvelden bekijken? Ga naar onze kaart Geluid van vliegverkeer van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)). Let op: de kaart geeft alleen een globaal beeld van de hoeveelheid geluid in Nederland. Voor het toetsen van geluidniveaus aan de normen, bijvoorbeeld voor 'geluidbelasting op de gevel', is deze kaart niet geschikt.

Deze bijsluiter is opgesteld door Atlas Leefomgeving en voor het laatst bewerkt op 14 maart 2023.