Op deze kaart zie je hoeveel geluid Schiphol en regionale luchthavens veroorzaakten in 2020. Het gaat hier om het gemiddelde geluidsniveau per jaar. Ongewenst geluid kan hinder en gezondheidsklachten geven.

Meer geluid bij start- en landingsbanen

Je ziet de start- en landingsbanen van Schiphol geel tot rood oplichten. Je ziet ook andere luchthavens oplichten zoals Lelystad Airport en Maastricht Aachen airport. Ook militaire vliegbases, zoals Volkel staan op de kaart. Lees meer over geluid van vliegverkeer.

Wie heeft de kaart van geluid gemaakt?

De maker is het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)) met gegevens van het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartcentrum uit het jaar 2020. Let op: De cijfers zijn dus beïnvloed door de coronamaatregelen. Het geluid is uitgedrukt in Lden (Level Day-Evening-Night). Dat is het gemiddelde in decibel (dB) per etmaal (24h), waarbij geluid ’s avonds en ‘s nachts zwaarder meetelt dan overdag.

Wil je de gegevens van de geluidsbelasting gebruiken?

Bezoek het Nationaal Georegister voor meer technische informatie over deze kaart.  Bij andere vragen kun je onze helpdesk mailen. Voor het toetsen van geluidniveaus aan de normen, bijvoorbeeld voor 'geluidbelasting op de gevel', is deze kaart niet geschikt. Schiphol maakte ook een kaart met contouren voor de European Noise Directive.

Deze tekst is opgesteld door Atlas Leefomgeving en voor het laatst bewerkt op 29-11-2022.