Op de kaart zie je hoeveel geluid het verkeer op rijks- en provinciale wegen gemiddeld maakt in Nederland. Geluid van wegverkeer kan hinder en gezondheidsklachten geven.

Meer geluid rond drukke knooppunten

Je ziet de rijks- en provinciale wegen op de kaart donkerrood oplichten, zeker in de Randstad. Dat betekent dat het geluidsniveau op de weg meer dan 65 dB is. Hoe verder van de weg, hoe minder geluid er is. Rond drukke verkeersknooppunten zie je meer geluid en achter geluidsschermen juist minder. Nog niet alle provinciale wegen staan op de kaart.

Wie maakte de kaart Geluid verkeer op hoofdwegen?

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)) stelde deze kaart samen met gegevens uit 2019 en 2021 van Rijkswaterstaat en de provincies. Het gemiddelde aantal motorvoertuigen per uur is uit 2019 en is dus niet beïnvloed door de coronamaatregelen. De wegkenmerken (zoals geluidsschermen) van rijkswegen zijn uit 2021. Rijkswaterstaat en de provincies berekenen de hoeveelheid geluid elke 5 jaar op een gestandaardiseerde manier die voldoet aan de eisen van de Environmental Noise Directive (END). Die Europese richtlijn is verwerkt in de Nederlandse Richtlijn Omgevingslawaai. Het geluid is uitgedrukt in Lden (Level Day-Evening-Night). Dat is de maat voor de gemiddelde geluidsbelasting in decibel (dB) per etmaal (24h), waarbij geluid ’s avonds en ‘s nachts zwaarder meetelt dan overdag.

Wil je de gegevens van de geluidsbelasting gebruiken?

Bezoek het Nationaal Georegister of de website van de Rijksoverheid voor meer informatie over deze kaart. Voor vragen mail naar onze helpdesk. Zoek je een geluidskaart voor álle wegen? Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) maakte die kaart met een andere rekenmethode (STAMINA in plaats van CNOSSOS-model). Die kaart beschrijft ook de periode 2019-2021, maar begint vanaf 45 dB in plaats van 55 dB. Let op: de kaart geeft alleen een globaal beeld van de hoeveelheid geluid in Nederland. Voor het toetsen van geluidniveaus aan de normen, bijvoorbeeld voor 'geluidbelasting op de gevel', is deze kaart niet geschikt.

Deze bijsluiter is opgesteld door Atlas Leefomgeving en voor het laatst bewerkt op 14 maart 2023.