Waarom moeten we op donderdag 16 mei naar Eindhoven naar de Atlas Werkconferentie? Hoor het van Rianne Dobbelsteen, coördinerend projectleider Atlas Leefomgeving vanuit het ministerie van Infrastru­ctuur en Waterstaat.

“Ik vind het fantastisch als mensen betrokken zijn bij hun leefomgeving. Echt mee praten kan alleen als iedereen over een gelijk kennisniveau beschikt. Juist daarin wil de Atlas Leefomgeving voorzien. Mensen kunnen de Atlassen raadplegen en de informatie gebruiken om een mening te vormen en mee te praten. Bijvoorbeeld om samen met andere inwoners in actie te komen. Het is een uitdaging voor ons als overheid is om de burger te bereiken.

Er staat veel moois op het programma! Burgerinitiatieven vertellen over hun ervaringen om mensen in beweging te krijgen, letterlijk of voor ons klimaat. Allerlei organisaties, zoals Pharos, geven ons een kijkje in de keuken hoe zij burgers bereiken. Gedragsdeskundigen vertellen hoe je mensen kunt aanzetten tot klimaatadaptief gedrag. En tijdens een sessie guerrilla marketing krijgen we tips en trucs om mensen te verbinden en in beweging te krijgen. Natuurlijk zijn er ook sessies over de laatste ontwikkelingen binnen de Atlas en de Omgevingswet.   

Heel leuk vind ik dat we ook de straat op gaan. Want de leefomgeving ontdek je buiten. Tijdens de Geluksbelevingsroute van de Geluksatlas gaan we ontdekken wat ons gelukkig maakt.

Creatief wordt het in de workshop Ontwerp de nieuwe Atlas Leefomgeving. Hier dagen wij iedereen uit om met ons mee te denken. Hoe kunnen we de informatie over de leefomgeving, beter, leuker, inventiever en creatiever presenteren? Of doe mee met de workshop workshop Junior Atlas. Help  de studenten van de HAS de Atlas Leefomgeving te vereenvoudigen voor basisschoolleerlingen uit groep 6, 7 en 8 in de.   

We willen –net als op onze eerdere conferenties – op allerlei verschillende manieren kijken naar onze leefomgeving. En het gesprek daarover aangaan. Doe mee met het netwerk! Doe nieuwe inzichten op, praat met vakgenoten, ontmoet nieuwe mensen en sta op en beweeg! Samen met u zorgen wij ervoor dat de Atlas van en voor ons allemaal is. Tot de zestiende!"