Op de kaart zie je wat de kans is dat er een overstroming plaatsvindt. Nederland kan overstromen vanuit zee, meren of de grote rivieren.

Meer kans op overstroming in het Westen

Hoe donkerblauwer de kleur in de kaart, hoe groter de kans dat er een overstroming kan plaatsvinden vanuit zee, meren of de grote rivieren. De gele gebieden overstromen waarschijnlijk niet vanuit wateren, maar kunnen bij veel regen wel overstromen.

De zeespiegel stijgt

Een groot deel van Nederland kan bij een overstroming onder water komen te staan. Maar in werkelijkheid zullen de dijken niet allemaal tegelijk doorbreken. De kans op een overstroming wordt groter door klimaatverandering. Rivieren hebben meer piekafvoer en de zeespiegel stijgt.

Wie maakte de kaart Kans op een overstroming?

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) maakte de kaart door de kaarten van Rijkswaterstaat met verschillende overstromingsscenario's uit het Deltaprogramma bij elkaar te voegen.

Wil je de gegevens van de kans op een overstroming gebruiken?

Bezoek het LIWO voor meer informatie over de overstromingskaarten. Daar zie je ook hoe je de kaarten kan downloaden. Bij andere vragen kun je onze helpdesk mailen.


Deze tekst is opgesteld door Atlas Leefomgeving en voor het laatst bewerkt op 10-12-2023.