Op de kaart is te zien waar buurten zijn met veel kwetsbare ouderen. Hoe donkerder de kleur, hoe meer kwetsbare ouderen in die buurt.

Kwetsbare ouderen op deze kaart zijn ouderen die eenzaam zijn en minder mobiel zijn. Zij zullen sneller last krijgen van hun gezondheid bij hittestress of wateroverlast. Dit komt bijvoorbeeld, omdat we niet weten of deze ouderen wel genoeg drinken op hete dagen. Ook kunnen zij niet makkelijk verkoeling zoeken in een park. En zij zijn altijd afhankelijk van hulp als zij uit hun huis moeten, in het geval van een overstroming.

Het aantal buurten met kwetsbare ouderen is groot. De gevolgen van klimaatverandering kunnen minder worden door de omgeving anders in te richten, bijvoorbeeld door (meer) groen aan te leggen. Hierdoor worden de ouderen al een stuk minder kwetsbaar voor klimaatverandering.

Wie heeft de kaart van kwetsbare ouderen gemaakt?

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)) maakte deze kaart voor het Nationaal Kennis- en Innovatieprogramma Water en Klimaat (NKWK) in 2021. Meer informatie over de kaart is te vinden in het rapport.

Wil je de gegevens van de kaart kwetsbare ouderen gebruiken?

Bezoek het Nationaal Georegister voor meer informatie over deze kaart. Bij andere vragen kun je onze helpdesk mailen.

Deze tekst is opgesteld door Atlas Leefomgeving en voor het laatst bewerkt op 17-06-2021.