Op de kaart zie je de leefbaarheidscore die bewoners aan hun gemeente, wijk of buurt hebben gegeven. Hoe verder je inzoomt op de kaart hoe meer detail je ziet. Hoe roder de kleur, hoe lager de leefbaarheidscore. Hoe groener de kleur, hoe beter de omgeving aansluit bij wat mensen nodig hebben om er te wonen of te werken.

Wat is leefbaarheid?

De mate waarin mensen een buurt als leefbaar ervaren, heeft met veel verschillende zaken te maken. Denk aan het type huizen, de mensen (jong-oud, arm-rijk, afkomst, opleiding), de criminaliteit en het aantal parken en voorzieningen in de omgeving. In deze kaart zijn honderd van dit soort gegevens verzameld en via een rekenmodel omgezet in één cijfer. Op landelijke schaal zijn er maar weinig gemeentes die zwak scoren. Pas bij inzoomen op wijkniveau is verschil in leefbaarheid te zien.

Hoe is leefbaarheid te verbeteren?

De leefbaarheid is beïnvloedbaar. Meer groen in een buurt of wijk kan bijvoorbeeld zorgen voor meer sociaal contacten en zet bewoners aan tot bewegen. Door woningen en buurten op te knappen, wordt de leefbaarheid verbeterd en worden mensen gezonder.

Wie heeft de kaart Leefbaarometer gemaakt? 

De kaart is gemaakt door Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)). Het rekenmodel werkt met een groot aantal kenmerken van de woonomgeving, gegevens uit enquêtes en een analyse van de woningmarkt transacties.

Wil je de gegevens van de kaart gebruiken?

Bij vragen kun je onze helpdesk mailen.

Deze tekst is opgesteld door Atlas Leefomgeving en voor het laatst bewerkt op 23-09-2022.