In het kort

Wat ziet u?

Op de kaart ziet u de leefbaarheid in alle buurten, wijken en gemeenten. Hoe beter de ‘leefbaarheidssituatie’ (groene locaties op de kaart), hoe beter de buurt aansluit bij wat mensen nodig hebben om er te wonen of te werken. Leefbaarheid heeft met veel verschillende zaken te maken: het type huizen, de mensen (jong-oud, arm-rijk, afkomst, opleiding), criminaliteit, parken en voorzieningen in de omgeving… In deze kaart zijn honderd van dit soort gegevens verzameld en via een rekenmodel omgezet in één cijfer.

De kaart laat de gegevens zien per gemeente, wijk, buurt en per vierkant van 100 x 100 m. Hoe verder u op de kaart inzoomt, hoe meer details u ziet.

Relatie met gezondheid

De woonomgeving heeft invloed op de gezondheid van de mensen die er wonen. De omgeving kan ervoor zorgen dat mensen meer gaan bewegen of elkaar ontmoeten. Zo is er bijvoorbeeld meer ‘wij-gevoel’ in groene buurten.

Wat kunt u zelf doen?

Er zijn veel mogelijkheden om de leefomgeving gezond(er) in te richten. Neem voor inspiratie eens een kijkje op de Gids gezonde leefomgeving.

Over de kaart

De Leefbaarometer is ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties door een samenwerkingsverband van RIGO Research & Advies, Atlas voor Gemeenten, In Fact en OTB.

Leefbaarheid is gedefinieerd als de mate waarin de leefomgeving aansluit bij de voorwaarden en behoeften die er door de mens aan worden gesteld. De kaart toont de uitkomsten van een rekenmodel. Het rekenmodel is gebaseerd op honderd verschillende indicatoren variërend van de bevolkingssamenstelling tot de fysieke omgeving en van voorzieningen in de buurt tot de veiligheid. Alle gebruikte indicatoren hebben een relatie met de leefbaarheid, zijn voor heel Nederland beschikbaar, betrouwbaar en waar mogelijk open data. Of en hoe zwaar elke indicator meetelt, wordt bepaald door middel van een uitgebreide enquête en een analyse van de huizenprijzen.

De Leefbaarometer wordt tweejaarlijks geactualiseerd.

Laatst bewerkt: 14-06-2019

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties). Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.