Op de kaart zie je hoe hoog het water maximaal kan stijgen bij een overstroming. Nederland kan overstromen vanuit zee, meren of de grote rivieren. Hoe paarser de kleur, hoe hoger het water kan komen te staan.

Overstromingen bedreigen de maatschappij en de economie. Bij een overstroming kunnen mensen verdrinken. Er is veel waterschade en wegen zijn onbegaanbaar. Bedrijven kunnen niet open en mensen kunnen ziek worden van vervuild (drink)water.

Een groot deel van Nederland kan bij een overstroming onder water komen te staan. Maar in werkelijkheid zullen de dijken niet allemaal tegelijk doorbreken. De kans op een overstroming wordt groter door klimaatverandering. Rivieren hebben meer piekafvoer en de zeespiegel stijgt.

Wie maakte de kaart Maximale waterdiepte bij een dijkdoorbraak?

Rijkswaterstaat maakte de kaart voor het overstromingsscenario met een extreem kleine kans (komt eens in de 100.000 jaar voor) uit het Deltaprogramma.

Wil je de gegevens van maximale waterdiepte gebruiken?

Bezoek het LIWO voor meer informatie of kaarten voor scenario’s met een grotere kans. Daar zie je ook hoe je de kaart kan downloaden. Bij andere vragen kun je onze helpdesk mailen.

Deze tekst is opgesteld door Atlas Leefomgeving en voor het laatst bewerkt op 28-08-2023.