Op de kaart zie je hoe hoog het water maximaal kan stijgen bij een dijkdoorbraak. Nederland kan overstromen vanuit zee, meren of de grote rivieren. Hoe paarser de kleur, hoe hoger het water kan komen te staan.

Overstromingen bedreigen de maatschappij en de economie. Bij een overstroming kunnen mensen verdrinken. Er is veel waterschade en wegen zijn onbegaanbaar. Bedrijven kunnen niet open en mensen kunnen ziek worden van vervuild (drink)water.

Nederland is een delta. Een groot deel van Nederland kan bij een overstroming onder water komen te staan. De kans op een overstroming wordt groter door klimaatverandering. Rivieren hebben meer piekafvoer en de zeespiegel stijgt.

Wie heeft de kaart van maximale waterhoogte gemaakt?

De kaart is met een rekenmodel gemaakt door Rijkswaterstaat met overstromingsscenario’s uit het Deltaprogramma.

Wil je de gegevens van maximale waterhoogte gebruiken?

Bezoek het LIWO voor meer informatie over deze kaart en hoe je deze kan downloaden. Bij andere vragen kun je onze helpdesk mailen.

Deze tekst is opgesteld door Atlas Leefomgeving en voor het laatst bewerkt op 25-11-2022.