Hoeveel geluid maakte het wegverkeer gemiddeld ’s nachts? Dat is berekend voor deze kaart. Verkeersgeluid kan hinder en gezondheidsklachten geven. Je kunt er misschien ook minder goed door slapen.

Meer geluid langs drukke wegen

Je ziet snelwegen en andere drukke wegen rood oplichten. Daar is het meeste verkeersgeluid.

Wie heeft de kaart van geluid gemaakt?

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ( RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)) maakte deze kaart op basis van gegevens uit 2019, 2020 en 2021 en het STAMINA-model(PDF). Het aantal motorvoertuigen per uur op rijkswegen is afkomstig van gegevens uit 2019. Deze zijn dus niet beïnvloed door maatregelen vanwege het coronavirus. De wegkenmerken van rijkswegen, zoals waar geluidsschermen staan, zijn uit 2021. Voor gemeentelijke en provinciale wegen zijn alle gegevens (intensiteiten en wegkenmerken) uit 2020. Mogelijk zijn die intensiteiten dus wél beïnvloed door de coronamaatregelen. De hoeveelheid geluid is uitgedrukt in Lnight. Dat is de gemiddelde geluidbelasting van 23 uur ‘s avonds tot 7 uur ‘s ochtends.

Wil je de gegevens van de geluidsbelasting gebruiken?

Je kunt de kaart hier downloaden en openen met software voor kaarten. Bij andere vragen kun je onze helpdesk mailen. Let op: de kaart geeft alleen een globaal beeld van de hoeveelheid geluid in Nederland. Voor het toetsen van geluidniveaus aan de normen, bijvoorbeeld voor 'geluidbelasting op de gevel', is deze kaart niet geschikt.

Deze bijsluiter is opgesteld door Atlas Leefomgeving en voor het laatst bewerkt op 21 oktober 2022.