Op de kaart zie je hoeveel geluid het treinverkeer ‘s nachts van 23 uur ’s avonds tot 7 uur ’s ochtends gemiddeld maakt. Het geluid van treinen kan hinder geven en de slaap verstoren. Slaapproblemen kunnen leiden tot vermoeidheid en concentratieproblemen overdag.

Meer geluid langs drukke sporen

Op de kaart zie je het hoofdspoornet (geel)oranje oplichten. Rond de drukke sporen in de Randstad is er meer geluid dan bij de sporen in de rest van Nederland. Spoorbruggen lichten rood tot donkerrood op. Daar is gemiddeld meer treingeluid.

Wie maakte de kaart Geluid van treinverkeer 's nachts?

ProRail maakte deze kaart op basis van het aantal treinen per uur in 2019. Dat gemiddelde is dus niet beïnvloed door de coronamaatregelen. Andere gegevens, zoals waar het spoor ligt, zijn uit 2021. ProRail berekent de hoeveelheid geluid elke 5 jaar op een gestandaardiseerde manier die voldoet aan de eisen van de Environmental Noise Directive (END). Die Europese richtlijn is verwerkt in de Nederlandse Richtlijn Omgevingslawaai. Het geluid is uitgedrukt in Lnight. Dat is de maat voor de gemiddelde geluidsbelasting in decibel (dB) tussen 23 uur ‘s avonds en 7 uur ‘s ochtends.

Wil je de gegevens van de geluidsbelasting gebruiken?

Je kunt de kaart downloaden in het Nationaal Georegister en openen met software voor kaarten. Heb je vragen? Mail onze helpdesk. Let op: de kaart geeft alleen een globaal beeld van de hoeveelheid geluid in Nederland. Voor het toetsen van geluidniveaus aan de normen, bijvoorbeeld voor 'geluidbelasting op de gevel', is deze kaart niet geschikt. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)) maakte ook een geluidskaart voor treinverkeer voor 2019 met een ander rekenmodel (STAMINA in plaats van het CNOSSOS-model). Die kaart begint vanaf 45 dB in plaats van 55 dB en staat in het Nationaal Georegister.

Deze bijsluiter is opgesteld door Atlas Leefomgeving en voor het laatst bewerkt op 4 april 2023.