Logo INHERIT

Vandaag wordt het Europese onderzoeksproject INHERIT afgesloten in Brussel. Onze huidige consumptie- en productiepatronen, ons gedrag en onze leefstijl zijn vaak ongezond en niet duurzaam. Ook zijn er zijn hardnekkige gezondheidsverschillen tussen mensen. Het INHERIT-project heeft gezocht naar veelbelovende initiatieven om dit te veranderen. De vraag was of deze goed uitpakken voor het milieu, de gezondheid én het verkleinen van gezondheidsverschillen (‘triple-win’). Ook ingrepen in de leefomgeving werden geëvalueerd. 

INHERIT staat voor INter-sectoral Health and Environment Research for InnovaTion. Dit vierjarige onderzoek werd gefinancierd vanuit het EU-programma Horizon 2020. Tijdens de slotconferentie worden aanbevelingen gepresenteerd aan beleidsmakers. Daarna bespreken de beleidsmakers met wetenschappers welke maatregelen ze nu kunnen nemen om de Europese bevolking aan te zetten tot een duurzame en gezonde levensstijl. 

Evaluatie van kansrijke initiatieven

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) evalueerde voor INHERIT twaalf Europese ‘triple-win’ initiatieven.  Daar zaten ook Nederlandse initiatieven bij, waaronder de herinrichting van groen in lage inkomenswijken in Breda en Rotterdam en de Voedseltuin in Rotterdam.  De Voedseltuin in Rotterdam is een plek waar biologische groente en fruit wordt verbouwd voor de Voedselbank. Dit illustreert mooi hoe winst voor het milieu (lokaal geproduceerd, biologisch) hand in hand kan gaan met gezondheidswinst (gezond eten) én het verkleinen van gezondheidsverschillen (door mensen met weinig geld van gezond eten te voorzien). De negentien EU Europese unie (Europese unie)-partners zetten ook nieuwe initiatieven op, onder andere in Macedonië en Riga.

Literatuuroverzicht en toolkit

In een literatuuroverzicht van INHERIT is op een rij gezet wat de invloed is van groene ruimten, energie-efficiënte woningen, actief transport en voeding op milieukwaliteit, gezondheid en gezondheidsverschillen. Ook is een toolkit voor beleidmakers ontwikkeld. Deze vat de resultaten van het project samen en vertaalt deze in aanbevelingen voor beleidsmakers op verschillende bestuursniveaus, van Europees tot lokaal.

Verder met INHERIT

Het Atlas-team gaat kijken hoe onze content kan worden verrijkt met de resultaten van dit project. Bijvoorbeeld als het gaat om stedelijke natuur en  sport en bewegen.  Onze kaart van beweegvriendelijkheid en ons artikel over walkability sluiten goed aan bij het gedachtengoed van INHERIT. Op Gezondeleefomgeving staan tips voor professionals om doelen zoals die van INHERIT in de praktijk te brengen.