wolken lucht

De Atlas Leefomgeving actualiseert elk jaar de luchtkwaliteitskaarten. Deze kaarten geven een beeld van de gemiddelde concentraties stikstofdioxide en fijnstof over een bepaald jaar. Wat zien we op de vernieuwde Luchtkwaliteitskaarten over het jaar 2021? Zet de daling van de voorgaande jaren door?

De geactualiseerde kaarten Fijnstof en Stikstofdioxide geven een beeld van de gemiddelde fijnstof- en stikstofdioxideconcentraties in Nederland over het jaar 2021. Er zijn geen grote veranderingen in vergelijking met het voorgaande jaar 2020.

Gemiddelde concentraties stikstofdioxide en fijnstof

De bijgewerkte kaart Stikstofdioxide laat zien dat er in 2021 gemiddeld net iets minder stikstofdioxide in de lucht zat dan in 2020. In vergelijking met 2019 was de gemiddelde concentratie stikstofdioxide ongeveer circa 20 procent lager.

Op de Atlas geven twee kaarten weer hoeveel fijnstof er gemiddeld in de lucht zat in 2021: PM10 (fijnstofdeeltjes met een diameter kleiner dan 10 micrometer) en PM2,5 (fijnstofdeeltjes met een diameter kleiner dan 2,5 micrometer). De fijnstofconcentraties in de lucht waren in 2021 grofweg even hoog als in 2020, maar wel wat lager dan in 2019. Zo daalde de concentratie van PM10 ten opzicht van 2019 met ongeveer 10 procent. Die van PM2,5 met ongeveer 15 procent.

Minder fijnstof en stikstofdioxide in de lucht in de loop der jaren

De daling van de concentraties stikstofdioxide en fijnstof in 2021 komt net als in 2020 vooral doordat er minder wegverkeer was door corona. Maar ook worden elk jaar oudere auto’s vervangen door nieuwere die minder stikstofdioxiden uitstoten. Want voor corona daalden de concentraties al. Deze daling zie je ook duidelijk op de twee filmpjes hieronder die de jaargemiddelde fijnstofconcentratie en stikstofconcentratie van 2013 tot 2021 tonen.

Trend stikstofdioxide (NO2) 2013-2021
Trend fijnstof (PM2.5) 2013-2021


Door het Schone Lucht Akkoord en andere beleidsafspraken zal de gemiddelde hoeveelheid fijnstof en stikstofdioxide in de lucht de komende jaren nog verder afnemen. Naar verwachting zullen de concentraties stikstofdioxiden in 2030 ongeveer 40 procent lager zijn dan in 2018  en die van fijnstof ongeveer 17 (PM10) tot 30 (PM2,5) procent lager. 

Waarom zijn minder fijnstof en stikstof in de lucht belangrijk?

We halen elke dag zo’n 20.000 keer per dag adem. Als er minder stikstofdioxide en fijnstof in de  lucht zit, is dat goed voor onze gezondheid. Teveel stikstofdioxide en fijnstof in de lucht kan leiden tot gezondheidsklachten. Zo kunnen longklachten en hart- en vaatziekten erger worden. Kinderen, ouderen en mensen met een luchtwegaandoening zoals astma zijn extra gevoelig. En ondanks de daling voldoen de hoeveelheid fijnstof en stikstofdioxide nog niet aan de nieuwste advieswaarden van de WHO. Er is dus nog werk aan de winkel!

Hoe schoon is de lucht in jouw buurt?

Op de Atlas-kaarten kun je inzoomen op jouw eigen buurt en zelfs jouw eigen straat. Zo kun je kijken hoe schoon de lucht was in 2021 in jouw eigen omgeving.

Waarom nu pas de kaart over 2021?

Gemeenten en provincies sturen deze cijfers elk jaar naar het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)). Deze gegevens moet het RIVM dan verwerken en controleren. Vervolgens wordt er met een model op basis van deze gegevens een kaart gemaakt. Dit kost veel tijd. Benieuwd naar de actuele luchtkwaliteit? Bekijk jouw buurt op de kaart Actuele Luchtkwaliteitsindex (LKI).