Gisteren zijn tijdens de werkconferentie tien gezondheidskaarten van de provincie Noord-Brabant beschikbaar gekomen.

Gedeputeerde Johan van den Hout verrichtte deze handeling met volle overtuiging. Met deze kaarten wordt uiting gegeven aan het verlangen om gezondheid specifieke aandacht te geven in het provinciale beleid. Op de kaarten is door middel van kleuren in één oogopslag te zien waar de gezonde en minder gezonde regio's te vinden zijn. Iedere Nederlander kan ze bekijken, in onze Atlas.

Doel van de provincie

"We willen de vertaling maken van gegevens die burgers weinig zeggen, naar gegevens die wat betekenen voor mensen," aldus Johan van den hout. Een gelijk informatieveld is voor alle partijen belangrijk, als het gaat om inrichting en verandering van de leefomgeving. Van den Hout: "Wij nemen onze verantwoordelijkheid om inwoners te informeren. We proberen zelfs een tandje verder gaan dan het landelijke beleid. Mondige burgers, dat is belangrijk."

Wat zien we op de gezondheidskaarten?

Op de kaarten worden GES-scores getoond, de Gezondheids Effect Scores. Dit is een middel (methode) waarmee inzicht wordt verkregen in de verschillende factoren die van invloed kunnen zijn op de gezondheid van bewoners.  Meer informatie over de achtergrond van de GES-scores zijn te vinden op onze Meerweten-pagina.

De GES-scores geven door middel van een kleur aan wat de gezondheidskwaliteit van het milieu door een bepaalde oorzaak/factor (of meerdere factoren) is. Deze kleuren lopen van groen naar rood, dat betekent van zeer goed naar zeer onvoldoende. Van allerlei factoren kunnen dergelijke kaarten worden gemaakt en het doel is om op die eenduidige manier de gezondheidsbelangen mee te laten wegen in besluitvormingsprocessen.

Welke gezondheidskaarten zijn er?

De provincie Brabant heeft tien gezondheidskaarten in de Atlas Leefomgeving geplaatst. Dit zijn de kaarten over:

geluid van industrie

geluid van provinciale wegen

geluid van rijkswegen

geluid van spoorwegen

geluid vliegverkeer (vergund)

geur van de industrie

geurhinder veehouderijen

luchtkwaliteit fijnstof (PM10)

luchtkwaliteit fijnstof (PM2,5)

luchtkwaliteit stikstofdioxide

Op naar meer provincies

Brabant was niet de eerste provincie die een GES-kaart in de Atlas plaatste. Utrecht ging voor, al was dat met 1 (gecombineerde) kaart. Uiteraard zou het fantastisch zijn als meerdere provincies volgen. Dan zouden meer en meer inwoners kunnen zien wat de gezondheidseffecten van bijvoorbeeld luchtkwaliteit en geluidhinder in hun omgeving zijn.