Kaart hooikoortsverwachting van overmorgen

We hebben weer een hoop nieuwe kaarten op de Atlas Leefomgeving. De kaarten zijn zeer divers en geven informatie over allerlei thema’s. Zoals over de hoeveel gevangen bruine ratten per gewerkt aantal uren in 2018, over de hooikoortsverwachting voor graspollen voor drie dagen, over de waterdiepte bij kortdurende hevige neerslag en over de toegestane maximum snelheid op rijkswegen in Nederland.

Ratten

Ratten kunnen ziekteverwekkers bij zich dragen waar mensen ziek van kunnen worden (zoönosen). Het volgen van de verspreiding van ratten is belangrijk om volksgezondheidsrisico’s in te schatten. Daarnaast maakt de monitoring het evalueren van bestrijdingsmaatregelen tegen ratten mogelijk. Muskusrattenbestrijders vangen bruine ratten als bijvangst. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) registreert nu de bijvangst van de ratten. Het resultaat is te zien op de kaart Bruine ratten bijvangst.

Hooikoorts

Het hooikoortsseizoen is volop aan de gang. Eerst kwamen de pollen vrij van berken en elzen. Nu is  het seizoen van de graspollen aangebroken. Waar in Nederland is de hooikoortsverwachting voor mensen met een graspollenallergie het hoogst? En hoe zijn de omstandigheden de komende dagen? Dat kunt u nu zien op de kaarten Hooikoortsverwachting voor mensen met een graspollenallergie vandaag, morgen en overmorgen

Alles op één kaart

Nieuw is de Grondwaterbeschermingskaart rondom bronnen voor drinkwater.  Voorheen hadden we losse kaarten die informatie gaven over onder andere waterwingebieden, grondwaterbeschermingsgebieden en boringsvrije zones. Nu staat alles op één kaart. Grondwater is de belangrijkste grondstof voor ons drinkwater. Uiteenlopende verontreinigingen bedreigen de kwaliteit van deze waardevolle grondstof. De provincies wijzen grondwaterbeschermingsgebieden aan om ons waardevolle grondwater te beschermen.

En nog meer kaarten

Daarnaast hebben we de kaart Waterdiepte bij kortdurende hevige neerslag (bui die één keer in de 100 jaar voorkomt) van Climate Adaptation Services en de kaart Maximum snelheid Rijkswegen van Rijkswaterstaat. Ten slotte staat de kaart Zwemplekken van het Interprovinciaal Overleg (IPO) weer online. Deze laat de waterkwaliteit van de officiële buitenzwemplekken zien.