Close up open haard

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)) raadt sinds vorige week het stoken van hout af bij ongunstige weersomstandigheden en/of een slechte luchtkwaliteit. Door middel van een stookalert roept het RIVM mensen op om dan geen hout te stoken. Dit kan gezondheidsklachten bij mensen in de omgeving voorkomen.

Iedereen kan zich aanmelden voor het stookalert. U krijgt dan een bericht per e-mail als het stookalert actief is.
 

Geurhinder door buren per provincie

Het inademen van houtrook is ongezond. Buurtbewoners kunnen ook last hebben van de geur. De Atlas Leefomgeving heeft kaarten van geurhinder per provincie. Ernstige geurhinder door openhaarden en kachels komt in 2016 vooral voor in de noordelijke provincies, Flevoland en Limburg. Barbecues en vuurkorven leiden vooral in Noord-Holland, Gelderland, Flevoland en Groningen tot ernstige geurhinder. Ook in de andere provincies ervaren sommige mensen ernstige geurhinder door verbrandingsprocessen bij de buren. Maximaal zo’n 7-8% van de mensen geeft aan hier last te hebben. De cijfers komen uit de zevende  Inventarisatie Verstoringen 2016,  die het ministerie van I&W ongeveer eens in de zes jaar laat uitvoeren over de beleving van de woonomgeving. In 2016 zat geurhinder door verbrandingsprocessen bij de buren daar voor het eerst in. 

 

Figuur geurhinder BBQ en open haard

 

En hoe zit het in mijn buurt of gemeente?

Helaas hebben we in de Atlas geen kaart van hinder op buurt-of gemeenteniveau. Veel GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst)’en verzamelen hier wel cijfers van, maar op hun eigen manier. Zo gaat het over verschillende maten van hinder (ernstige of enige hinder) en verschillende bronnen (bijvoorbeeld houtrook en veebedrijven). Daardoor kunnen we de gegevens niet samen op één landelijke kaart zetten. Het kan de moeite waard zijn om bij uw GGD navraag te doen naar cijfers uit de vierjaarlijkse gezondheidsenquête van de GGD’en, het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) en het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). De Atlas Leefomgeving heeft wél kaarten van de luchtkwaliteit op dit moment in uw buurt, maar de plaatselijke effecten van houtrook zijn hierin niet verwerkt. De bijdrage van houtrook wordt wel meegenomen als bron van luchtvervuiling over heel Nederland.  
 

Meer weten?

Er is ook een nieuwe toolkit houtrook voor gemeenten met voorlichtingsmateriaal voor hun inwoners. Op Atlas Leefomgeving vindt u informatie over luchtkwaliteit op onze Meer weten-pagina’s.

 

Infographic Buitenvuur of BBQ


Bron infographic: InfoMil