Smart

Op dinsdag 25 oktober van 16.00 – 17.00 uur organiseert de Atlas Leefomgeving wederom een online workshop. Participatie consultant Wyko Coopman laat je zien hoe je met behulp van de Smarticipatie Methode een toekomstbestendige leefomgeving realiseert. Door inzet van slimme digitale tools wordt publieksparticipatie leuker, visueler en toegankelijker!

We staan met z’n allen voor een enorme klus. Verduurzaming, Omgevingswet, Woningbouwopgave. En dat terwijl er een nijpend tekort is aan gekwalificeerd personeel! Bij alle projecten -groot of klein- moet de gebruiker (inwoner) van onze leefomgeving centraal staan.
Om te weten welke behoeften er zijn, is participatie noodzakelijk en niet voor niks verankerd in de aanstaande Omgevingswet. Hoe komt het dan toch dat overheden vaak worstelen met burgerparticipatie? En dat participatie en omgevingscommunicatie vaak worden gezien als verplicht nummer?
Misschien weet men wel dát het radicaal anders, inclusiever en transparanter moet. Maar de vraag is hóe?

Wat leer jij?

Tijdens deze interactieve workshop neemt Wyko je mee door de wondere wereld van participatie. Hij laat je zien en ervaren hoe jij waardevolle participatie organiseert.
Aan de hand van recente klantvoorbeelden, krijg je inzicht in de voordelen van het tijdig betrekken van alle betrokkenen. Door inzet van onze digitale slimme tools:

  • bereik je een grotere doelgroep;
  • creëer je meer draagvlak;
  • heb je minder faalkosten.

Wat jij doen?

Naast een deel inspiratie is er ook ruimte voor interactie. Aan de hand van een fictief praktijkvoorbeeld ervaar je zelf hoe het is om vanuit je luie stoel volwaardig te participeren. Niet door een saaie vragenlijst in te vullen, maar op een leuke manier waarbij je geïnformeerd wordt en tegelijkertijd je mening en beleving makkelijk kan delen.

Voor wie?

Omgevingsmanagers, gebiedsregisseurs, communicatieadviseurs en alle andere professionals die in hun werk te maken hebben met participatie.

Doe jij mee?

Op dinsdag 25 oktober 2022 van 16.00 – 17.00 uur, online via Zoom. Digitale inloop is vanaf 15.45 uur.

Meld je aan voor de workshop!

Smarticipatie streeft naar een betrokken samenleving waarin participatie in de leefomgeving leuk, laagdrempelig, visueel en locatiegebonden plaatsvindt. Waar wij écht luisteren naar elkaar. Vanuit directe betrokkenheid bij eigen en andermans welzijn. En vanuit het idee: we gaan het hier met en voor elkaar een beetje mooier maken.


Contact

Heb je vragen of wil je ook een workshop organiseren? Stuur dan een mail naar stephanie.wesselink@rws.nl

Workshopreeks

De workshop ‘Bewoners denken mee: moetje of gouden greep?’ is de vierde van de reeks online workshops van 2022 die door het Atlas-team worden georganiseerd. De workshops zijn onderdeel van de jaarlijkse Atlas Werkconferentie die op 21 april j.l. online plaatsvond.Bekijk de andere workshops!