Register Externe Veiligheid

Op dinsdag 25 januari 2022 organiseert de Atlas Leefomgeving de vierde workshop van een reeks maandelijkse online workshops. De Atlas Leefomgeving heeft binnen het thema veiligheid kaartbeelden ontwikkeld met een viertal persona’s als uitgangspunt. Wij gaan met jou op basis van deze persona’s kijken of we deze kaartbeelden nog kunnen verbeteren. Deze workshop is dé gelegenheid om wensen over de kaarten kenbaar te maken.

Het Register Externe Veiligheidsrisico’s (REV) verzamelt informatie over externe veiligheid. Zo geeft het REV informatie over de risico’s rondom de opslag, het transport en het gebruik van gevaarlijke stoffen. De data uit het REV wordt gebruikt voor Atlas-kaarten. Deze kaarten geven een beeld waar mogelijke risico’s voor de omgeving zich kunnen voordoen. 

Professionals en burgers hebben verschillende informatiebehoeftes. We gaan kijken hoe we met Atlas-kaarten op die verschillende informatiebehoeftes kunnen inspelen. Daarom gaan we met persona’s werken. Een ‘persona’ vertegenwoordigt een bepaalde gebruikersgroep en de behoeftes en wensen van die gebruikersgroep.

Wat ga jij doen?

Voor het externe veiligheidsdomein hebben we vier persona’s ingezet. Het gaat om de burger, de expert Vergunningverlening Toezicht en Handhaving, de expert Ruimtelijke Ordening en de expert Crisisvoorbereiding.

Atlas Leefomgeving werkt nu kaartbeelden voor deze persona’s uit. In deze workshop gaan de adviseurs van de Atlas Leefomgeving deze kaarten kort presenteren. Daarna ga je met andere deelnemers de persona van jouw voorkeur verder uitwerken om de kaartbeelden te verbeteren.

Voor wie?

Je bent werkzaam in het veiligheidsdomein en wilt meehelpen met het verbeteren van de kaarten in de Atlas Leefomgeving.

Waar en wanneer?

Op dinsdag 25 januari 2022 van 14.00 uur tot 16.00 uur online vanuit je eigen werkplek via Microsoft Teams. Inloop is vanaf 13.45 uur.

De link naar de workshop ontvang je een week voor aanvang.

Meld je aan voor de workshop!

De workshop ‘Workshop REV co-creatie: persona’s als basis voor Atlas Leefomgeving kaarten' is de derde in een reeks van 7 workshops die het Atlas-team maandelijks organiseert. De workshops zijn onderdeel van de jaarlijkse Atlas Werkconferentie die op 18 mei j.l. online plaatsvond. 

Bekijk alle workshops!