Atlas Werkconferentie: Bouwen aan een gezonde en groene leefomgeving

Op dinsdag 17 april organiseren we de Atlas Werkconferentie in de RAI te Amsterdam. Meld u nu aan!

01-01-2018 | 12:19

Foto bij Atlas Werkconferentie: Bouwen aan een gezonde en groene leefomgeving

Op dinsdag 17 april as. organiseren we de Atlas Werkconferentie in de RAI Amsterdam. We zoeken dit jaar de verbinding met de duurzame gebouwde omgeving om samen te Bouwen aan een gezonde en groene leefomgeving. Onze websites Atlas Leefomgeving, Atlas Natuurlijk Kapitaal, Nationale EnergieAtlas, Gids Gezonde leefomgeving en de Gezond OntwerpWijzer bieden allen informatie en handelingsperspectieven om de leefomgeving groen en gezond in te richten.

Komt u ook?

Dat vinden wij leuk! De werkconferentie start met een plenaire sessie. Daarna kunt u meedoen aan vier workshopsessies van elk 45 minuten. Daarbuiten is voldoende tijd voor netwerkmogelijkheden. Natuurlijk kunt u als bezoeker van de Atlas Werkconferentie ook de hele dag de beurs van Building Holland bezoeken. Meld u gratis aan via de website van Duurzaam Gebouwd.


Workshopsessies

Tijdens de inloop kunt u een keuze maken welke workshopsessie u wilt bijwonen. De workshopsessies zijn in verschillende thema's onderverdeeld:

 • A: Atlassen, de gebruiker centraal
 • B: Atlassen in de praktijk
 • C: Groene en gezonde leefomgeving I
 • D: Groene en gezonde leefomgeving II
 • E: Circulaire economie en duurzaam bouwen
 • F: Circulaire economie
   

Programma
 

8:45-9:45
 
Ontvangst, registratie en workshopkeuze
 
9:45-10:35
 
Plenair welkom en start van de werkconferentie
 
  Fred Woudenberg van de GGD Amsterdam vertelt over A'dam en A'dam Havenstad - het deel van het havengebied binnen de ring A10 dat wordt ontwikkeld tot een gemengd stedelijk gebied waarin tot 70.000 nieuwe woningen en 50.000 arbeidsplaatsen komen - en de stevige keuzes die gemaakt zijn rond gezondheid bij de inrichting van het Havengebied.

Bent u ook benieuwd naar de stand van zaken rond de informatieproducten in het DSO? Zeer recent is de definitiefase afgerond van het project Informatieproducten / Informatiehuizen en de projectleider Ruben Busink neemt u mee in de eindresultaten van deze fase. Het zijn de bouwstenen waarmee vorm kan worden gegeven aan de daadwerkelijke ontwikkeling en realisatie: van denken naar doen. Een eerste set van negentien informatieproducten is geprioriteerd en ligt thans voor ter besluitvorming. Ruben neemt ons mee in de inhoud, het proces en de kansen voor samenwerking met de Atlas.

Work-in-Progress: enkele nieuwe kaarten/producten in de Atlassen, zoals:
 • Tilly Fast van Fast Advies met enkele geactualiseerde GES-kaarten van Utrecht, volgens het nieuwe GES-handboek;
 • Anne-Marie Bor van Next Green met de Groene Dakenkaarten;
 • en nog veel meer
   
10:35-10:55   
 
Wissel/Koffie- en theepauze
 
10:55-11:40
 
WORKSHOPRONDE 1 (klik voor beschrijving workshops)
 
  A: Digibeten bestaan niet en mensen zijn niet rationeel
Victor Zuydweg / ICTU
 
  B: Workshop met presentatie over DSO en discussie rond informatie producten
Ruben Busink / Rjikswaterstaat
 
  C: Wat is de waarde van groen en blauw in de stad? Hoe kunnen wij die waarden meenemen in een ruimtelijk ontwerp?
Sandra Boekhold / RIVM, Jacco Schuurkamp / gemeente Den Haag, Stefan Verbunt / RVO en Hans Dekker / HD Landschapsarchitectuur
 
  D: Gezonde stad, gezonde en duurzame mobiliteit en erfgoed
Harry Boeschoten / Staatsbosbeheer en Karin van Hoof / Provincie Noord-Holland
 
  E: Het Ambitieweb: een hulpmiddel voor maatschappelijke meerwaarde
Henriette Stoop / Rijkswaterstaat
 
 
F: Circulair economiespel: Samen rijk (vormt een geheel met workshopronde 2)
Nicole Segers / Creation2Creation
 
11:40-11:50
 
Wissel
 
11:50-12:35
 
WORKSHOPRONDE 2 (klik voor beschrijving workshops)
 
  A: Ontwerp de nieuwe Atlas
Miranda Mesman / RIVM en Rianne Dobbelsteen / IenW
 
  B: Gids Gezonde Leefomgeving en Gezond Ontwerp Wijzer
Hanneke Kruize en Brigit Staatsen / RIVM
 
  C: De Levende Tuin, een integrale benadering voor mens, klimaat, natuur en economie
Kim van der Leest / Branchevereniging VHG
 
  D: Gezondheid in de gebouwde omgeving
Rob van Strien en Imke van Moorselaar / GGD Amsterdam
 
  E: Wonen als service
Peter de Wijs en Philip Verbiest / Avans Hogeschool Breda
 
  F: Circulair economiespel: Samen rijk (vervolg van workshopronde 1)
Nicole Segers / Creation2Creation
 
12:35-13:30
 
Lunch
 
13:30-14:15
 
WORKSHOPRONDE 3 (klik voor beschrijving workshops)
 
  A: Atlas: standaard onderscheiden? 
Joost Bakker, Cindy Vros / RIVM en Arno de Bruijn / Rijkswaterstaat
 
  B: Luchtkwaliteit - Samen meten en open data
Marita Voogt en Benno Jimmink / RIVM en Michael Ameling / DCMR
 
  C: De Go-methode: samen werken aan een gezonde leefomgeving
Kimberly Linde en Ilse Storm / RIVM
 
  D: Ruimtelijke dichtheden en functiemenging in Nederland
Arjan Harbers en Wendy Vercruijsse  / Planbureau voor de Leefomgeving
 
  E: Klimaatmonitor
Gert Nijsink / Rijkswaterstaat
 
  F: Gender en e-waste                     
Chantal van den Bossche / WECF    
 
  F: De reis van plastic en hoe dat ons leven beïnvloedt
Manon Zwart / RIVM
 
14:15-14:45
 
Wissel/koffie- en theepauze
 
14:45-15:30
 
WORKSHOPRONDE 4 (klik voor beschrijving workshops)
 
  A: Klimaatonderlegger: gelaagde klimaatbenadering van onderop 
Thomas Jansen / De Gruyter
 
  B: Van data naar inzicht naar handelen - Kansen voor (de Atlas) Natuurlijk Kapitaal 
Nick Naus / Geodan, Laura van Heeswijk / Provincie Overijssel en Tom Kools / Natuurverdubbelaars
 
  C: The next generation Atlas: klaar voor een nieuwe generatie gebruikers 
Victor van Katwijk / Geodan en Ruben Zijlmans / FLO Legal
 
  D: Meervoudige waarde met groene daken
Anne-Marie Bor / Green Deal Groene Daken en Waternet en Next Green en Kasper Spaan / Green Deal Groene Daken, Waternet en Next Green
 
  E: Timmer mee aan een nieuw programma praktijkonderzoek voor circulair en biobased bouwen
Jan Jurriëns en Karen Janssen / AVANS Hogeschool Breda
 
  F: Inventarisatie astbestdaken en groene daken
Mathijs van Til / Readaar
 
15:30 Netwerkborrel en muziek

N.B. Het programma is gereed, maar er zijn nog wijzigingen mogelijk. Houd deze pagina in de gaten voor de laatste stand van zaken.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over deze werkconferentie? Neem dan contact op met Hans Neele via hans.neele@rws.nl.Dinsdag 17 april, 08.45-17.00 uur, RAI te Amsterdam; niet te missen!

Volg ons op: @AtlasLO, @Atlas_NK en @nlenergieatlas: #atlas17april

 


Niet alleen droge voeten, maar ook prachtig erfgoed

Het thema van Open Monumentendag komend weekend is 'In Europa'. Uniek aan Nederland is ons 'gemaakte landschap'. Naast droge voeten leverde dit ook mooie stukjes erfgoed op.

06-09-2018 | 10:37

Foto bij Niet alleen droge voeten, maar ook prachtig erfgoed

Wat ons als land een unieke plek in de Europese geschiedenis (en in de wereldgeschiedenis geeft), is dat er bijna geen stukje Nederland te vinden is dat wij in onze strijd tegen en omgang met het water niet naar onze hand hebben gezet. Onze deltaligging en een groeiende bevolking liggen hieraan ten grondslag. Zo bedijkten we rivieren, groeven we veen af en legden we polders aan en ontstond het huidige ‘gemaakte landschap'. Met dijken, sluizen en gemalen als stille getuigen.

Bekijk Romeinse sporen watermanagement

Dit leverde, behalve droge voeten, ook prachtig erfgoed op. Zoals het grootste archeologische monument van Nederland, de Romeinse Limes, sinds 2011 op de Voorlopige lijst Werelderfgoed. Deze voormalige grens van het Romeinse rijk doorsnijdt ons land van Katwijk naar Nijmegen en volgt de loop van de oude Rijn. De Romeinen waren de eersten die aan watermanagement deden. Ze wierpen dammen op, groeven kanalen en legden dijken aan. Met als mooi staaltje riviermanagement de Drususdam op het splitsingspunt van de Waal en Rijn om de route naar het noorden beter bevaarbaar te maken. Langs de Limes zijn de sporen van 400 jaar Romeinse beschaving te zien, waaronder ook een aantal oude scheepswrakken. Zie Beleef de Limes.

Wereldberoemd in eigen land

Vijf ‘gemaakte landschappen' in Nederland staan zelfs op de UNESCO Werelderfgoedlijst en zijn tijdens de Open Monumentendag gratis toegankelijk.

Fiets de Beemster Fortenroute

Zo kun je de Beemster Fortenfietsroute fietsen die voert langs De Beemster. Dit gebied werd in de 17de eeuw met poldermolens drooggelegd en getransformeerd tot landbouwgebied om zo de mensen in steden van voedsel te voorzien. De plek op de Werelderfgoedlijst dankt de Beemster aan de inrichting van die polder: een strak geometrisch en uniek patroon waarbinnen sloten, wegen en boerderijen werden aangelegd. De kaart van Nederland in 1575 uit de Atlas Leefomgeving toont de Beemster voor de drooglegging.                              

Wandel langs de Kinderdijk

Of bezoek de Kinderdijk in het waterrijke gebied in de omgeving van Dordrecht. De 19 molens werden gebouwd om het laaggelegen land van de Albasserwaard droog te houden. De vele waterlopen, dijken, molens en sluizen in de omgeving geven een beeld van hoe Nederland al ruim duizend jaar het water in haar voordeel weet te benutten.

Kijk Polygoonjournaal op Schokland

Op het voormalige eiland Schokland kun je zien hoe de Schoklandbewoners vanaf de middeleeuwen tot de aanleg van de Noordoostpolder de strijd tegen het water aangingen. Tijdens de Open Monumentendagen wordt een unieke compilatie vertoond van historische Polygoonjournaals over de Noordoostpolder en is er een theatervoorstelling die in woord en lied vertelt over de periode van vóór, tijdens en na de ontruiming van Schokland.

Aanschouw grootste nog functionerende stoomgemaal ter wereld

Bij het Ir.D.F.Woudagemaal komen architectuur, stoom en water samen en kun je het grootste nog functionerende stoomgemaal ter wereld aanschouwen. Het Woudagemaal had als taak om overtollig water vanuit Friesland in de Zuiderzee, en later het IJsselmeer, te pompen en wordt bij extreem hoog water nog steeds ingezet.

Grijp kans om eendenkooi van binnen te zien

Ook onze Waddenzee staat op de Werelderfgoedlijst. Tijdens de Open Monumentendag openen de 24 eendenkooien hun deuren in het Waddengebied die door Landschapsbeheer Friesland toekomstbestendig zijn gemaakt. Deze groene monumenten zijn niet alleen dragers van vele verhalen, maar ook beeldbepalende landschapselementen die als eilanden in het lage en lege waddenland liggen.

Naast deze internationaal erkende watermonumenten zijn ook diverse molens, sluizen en gemalen op de Rijksmonumentenlijst te bewonderen op de Open Monumentendag.

Nederlands gemaakt landschap als inspiratiebron voor Europa

De Nederlandse maakbaarheid van het landschap heeft niet alleen geleid tot droge voeten en mooi erfgoed, maar biedt mogelijk ook inspiratie voor de toekomst van Europa. Want er staat een nieuwe uitdaging voor de deur, die alle Europese landen verbindt: ons veranderende klimaat. Op de expertmeeting Gemaakt landschap van Staatsbosbeheer en de Rijksdienst voor Cultureel erfgoed die in april plaatsvond stelden de aanwezige experts dat het nieuwe programma van de Europese Unie (vanaf 2020 van kracht) kansen biedt voor erfgoed en landschap in Europa. Het Europese programma focust op bredere inzet van erfgoed waarbij juist de connectie met andere beleidsterreinen als landbouw en milieu wordt gezocht. Goed nieuws volgens de experts, want die samenhang ontbreekt nu.

Een nieuwe uitdaging vraagt om een nieuw landschap

Aanpassing aan een nieuwe uitdaging vraagt om nieuwe landschappen. Wellicht kunnen de kaarten uit onze Atlas Leefomgeving en Atlas Natuurlijk Kapitaal stad- en landschapmakers ondersteunen bij het ontwerpen van deze nieuwe 21ste-eeuwse landschappen. Want uniek aan de Atlas is dat de verschillende kaarten te combineren zijn en zo een totaalbeeld kunnen geven van bijvoorbeeld cultuurhistorische waarden in een bepaald gebied in combinatie met waarden over actuele milieuthema's zoals groen, hittestress en groen en blauw. Zie de kaart hieronder: een combinatie van de Cultuurhistorische waardenkaart van de gemeente Ede met de Stedelijke hitte-eiland effectkaart. Dit kan handvaten bieden voor de weg naar een nieuw 21ste-eeuws klimaatadaptief landschap!  
Kaart Atlas LeefomgevingCombinatie van de Cultuurhistorische waardenkaart van de gemeente Ede met de Stedelijke hitte-eiland effectkaart


Meer informatie: