Nieuwsbrief Atlas Leefomgeving

Nummer 14, december 2017

De Atlas Leefomgeving is dé nationale verzamelplaats van digitale kaarten en bijbehorende achtergrondinformatie over een gezonde leefomgeving. Iedereen kan er actuele informatie vinden over milieufactoren zoals geluidhinder, luchtkwaliteit en beschikbaarheid van groen. De Atlas Leefomgeving bespaart professionals werk. Dat komt niet alleen door de vele mogelijkheden om binnen de Atlas kaarten te combineren, maar ook door samenwerkingsplekken binnen de website te gebruiken. De Atlas levert daarnaast een bijdrage aan het open-databeleid van de overheid.

Stevige geodata-ambities bij Avans, een interview

De Atlas wordt inmiddels door heel wat partijen omarmd. Zo ook door docenten van Avans Hogeschool in Brabant. Docent en onderzoeker Maurits Dorlandt vertelt over zijn ambities en die van de opleiding. "Ik geloof heilig in deze vorm van informatievoorziening."

Licht en donker in de kerstvakantie

Wandelen in het donker of juist op zoek naar lichtjes in de duisternis. December en januari zijn bij uitstek de maanden om een nachtwandeling te maken.

Check je plek

Nieuw in de Atlas is onze pagina 'Check je plek'. Hier presenteren we een selectie van kaarten met een kleine casus. Zo maken we duidelijk hoe onze kaarten concreet kunnen worden toegepast. Dit keer 'Adem ik schone lucht?'.  

Atlas Actueel

Het Atlasteam is continu bezig om de inhoud van de website te actualiseren en uit te breiden. Daarvoor hebben we contact met allerlei belanghebbenden en partners en wordt er druk gewerkt aan het verzamelen van kaarten en informatie. Alles dient te passen binnen ons aandachtsgebied: de gezonde leefomgeving.

Terugblik 2017

In de laatste weken van het jaar wordt er heel wat teruggekeken. Zo ook door ons. We hebben in 2017 weer flink aan de weg getimmerd en graag laten we enkele highlights de revue passeren.

 

 

 

Als u de nieuwsbrief per e-mail wilt ontvangen kunt u zich opgeven via de aanmeldknop rechtsboven deze nieuwsbrief.

Foto's: Eigen materiaal, Nationale beeldbank en Pixabay