Afbeelding wat is mobiliteit?

Den Haag CS

Wat is mobiliteit?

Mobiliteit is het vermogen om je voort te bewegen. Dat kun je zonder hulpmiddel doen, bijvoorbeeld als je wandelt. Maar dat kun je ook met een hulpmiddel doen. Denk aan de fiets, de auto of de trein. Mobiliteit, vervoer, transport zijn allemaal termen om van a naar b te komen. Wij noemen het 'Onderweg'.

Binnen het thema Eropuit willen wij mensen stimuleren om hun leefomgeving te ontdekken. Op deze pagina lees je alles over de manieren waarop je van a naar b kunt komen om je leefomgeving te ontdekken. En over welke manieren het gezondst zijn voor jouzelf en jouw leefomgeving.

Afbeelding duurzaam onderweg

Meisje met ov-fiets op brug

Hoe ga je duurzaam van a naar b?

In deze tijd kunnen we gebruik maken van diverse vervoersmiddelen om van a naar b te komen. Onze benen, de (elektrische)fiets, de auto, de scooter of motor. Onze keuze wordt bepaald door vragen als: hoe lang duurt het en wat kost het? Het wordt ook steeds belangrijker om duurzaam onderweg te zijn. Want ons klimaat verandert en de aarde warmt op. Dan is het belangrijk om voor duurzame vervoersmiddelen te kiezen om zo onze CO2-uitstoot te beperken en luchtvervuiling tegen te gaan.

Technologische ontwikkelingen zorgen voor steeds schonere vervoersmiddelen. Er zijn mooie alternatieven voor de ‘gewone auto’, waarmee je minder CO2 uitstoot. Denk aan een elektrische auto. Gemiddeld stoot een benzineauto 204 gram CO2 uit per kilometer. Met een elektrische auto is dit minder dan de helft, namelijk gemiddeld 85 gram. Hoeveel CO2 je precies bespaart hangt van verschillende dingen af. Het maakt bijvoorbeeld uit hoe oud je auto is en hoe zuinig deze rijdt.

Maar zelf kunnen we ook veel doen. Zoals vaker de fiets pakken, kiezen voor zuinigere auto’s of voor een milieuvriendelijke brandstof en onze auto’s delen met elkaar.

Openbare drinkwaterpunten

Een combinatie van de kaarten openbare drinkwaterpunten en regionale fietsroutes

Ben je onderweg op de fiets en heb je geen water bij je? Bekijk dan de kaart openbare drinkwaterpunten. Zo kan je zien langs welke regionale fietspaden drinkwaterpunten te vinden zijn, waar je gratis water kan tappen.

Afbeelding gezond onderweg

Meisje wandelt in park in Utrecht

Gezond onderweg

Bewegen is gezond! Door te bewegen, blijf je makkelijker op gewicht. Het is goed voor je hart, longen en bloedvaten én het is ontspannend. Laat daarom de auto staan en pak vaker de fiets of wandel naar de supermarkt. Zo kom je sneller aan de beweegnorm van 2,5 uur per week. Je hoeft geen grote afstanden af te leggen. Alle kleine stukjes tellen mee.

De auto laten staan, is niet alleen goed voor je gezondheid, maar ook voor een schone lucht? Je stoot dan (bijna) geen stikstofdioxiden en fijnstof uit. Wat voor effect dat heeft, zie je op de luchtkwaliteitskaarten van 2020. In dit jaar nam het wegverkeer af vanwege corona. Er is een daling van de concentraties stikstofdioxiden en fijnstof en de lucht is schoner. En die schonere lucht is belangrijk voor de gezondheid van mensen. Lees meer over het belang van een schone lucht voor de gezondheid van mensen bij ons thema Schone lucht.

Afbeelding verkeersveiligheid: wat kan jij doen?

Druk kruispunt bij een treinstation

Wat kan jij doen aan de verkeersveiligheid?

Iedereen kent wel plekken waar het verkeer niet veilig is. Denk aan een onoverzichtelijk kruispunt of een plek waar veel te hard wordt gereden. Kan de verkeersveiligheid in jouw buurt beter? Meld het bij Rijkswaterstaat of Veilig Verkeer Nederland. Of doe mee aan één van de buurtacties van Veilig Verkeer Nederland: vraag een snelheidsmeting aan, houd een buurtenquête of doe mee aan een stickeractie.

Bij je gemeente kun je ook een klacht indienen over overlast van verkeer, zoals lawaai, stank en drukte. Of je kunt een verzoek indienen voor maatregelen die het verkeer veiliger maken. Ga hiervoor naar de website van jouw gemeente.

Deelauto's en samen rijden

Heb je soms toch een auto nodig? Koop niet zomaar zelf een auto, maar kijk of je een andere oplossing kan vinden. Dit is niet alleen beter voor het milieu, maar vaak ook goedkoper dan een eigen auto. Het aanbod deelauto’s is de laatste jaren veel groter geworden. Of je kan ook kijken of je met iemand mee kan rijden.

Utrecht 10 minuten stad

Een stad waarin alles wat je nodig hebt, dichtbij is. Dat is de visie van gemeente Utrecht. Met Utrecht dichtbij: de tien-minutenstad ontwikkelt de gemeente zes extra centra met huizen, kantoren, winkels, sportvelden en alles wat je nodig hebt. Deze voorzieningen bereik je makkelijk lopend of op de fiets. Moet je toch in één van de andere centra zijn? Door het aanleggen van een goed OV-netwerk zorgt de gemeente dat de verschillende centra goed met elkaar verbonden zijn. Zo ben je nooit lang onderweg.

Doorfietsroutes

De elektrische fiets is een duurzame manier van reizen. Misschien is het te ver om elke dag naar je werk te fietsen, maar is het met een elektrische fiets prima te doen. Het helpt dan als de provincie Doorfietsroutes aanlegt. Dit zijn soort snelwegen voor fietsers.

Tip: Check bij je werkgever of je de aanschaf van een (elektrische)fiets vergoed kunt krijgen.

Bereikbaarheid

De bereikbaarheidsanalyses van het Planbureau van de Leefomgeving laten zien dat werk en voorzieningen zonder auto vaak lastig te bereiken zijn. Woon je aan de rand van de stad, in een dorp of in landelijk gebied? Dan ben je de fiets of het openbaar vervoer (OV) vaak langer onderweg dan met de auto. Zelfs in de spits.

Het kabinet heeft in het coalitieakkoord 7,5 miljard vrijgemaakt om nieuwe woonwijken beter bereikbaar te maken. Het gaat om nieuwe spoorlijnen, wegen en fietspaden in heel Nederland. Dit geld is ook bedoeld voor de verbetering en ontwikkeling van bestaande infrastructuur.

Bij (her)ontwikkeling van infrastructuur kan de STOMP-methode helpen. STOMP staat voor Stappen (voetganger), Trappen (fietser), OV, MaaS (Mobility as a Service) en Privéauto, in deze volgorde. Met STOMP wordt bij het ontwerpen van nieuwe infrastructuur prioriteit gegeven aan duurzame mobiliteitsvormen. Hierbij wordt ook gekeken naar de afstand. Bijvoorbeeld: voor korte stukjes kun je het beste lopen of fietsen. Voor lange afstanden gebruik je de (elektrische)fiets of het OV. Als een plek lastiger te bereiken is, dan neem je (deel)auto.

Veilig onderweg

Uit onderzoek van Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid en Veiligheid.nl blijkt dat een ongeluk vaak wordt veroorzaakt door een combinatie van een onveilige infrastructuur, voertuig en gedrag. Er bestaan veel verschillende voertuigen en het is vaak druk onderweg. Zo ontstaan onveilige verkeerssituaties. Om het verkeer veiliger te ordenen, heeft de ANWB een methode bedacht: het indelen van voertuigen in voertuigfamilies.

  • voor voetgangers geldt een 10 km/u zone
  • voor fietsen (en e-bikes, elektrische steps, bakfietsen en speedpedelecs) geldt een 20 km/u zone
  • voor lichte motorvoertuigen (zoals snor-, brom- en elektrische bakfietsen) geldt een 30 km/u zone
  • voor auto's (en bestelauto’s, vrachtwagens, bussen en motorfietsen) geldt een 50 km/u zone

Deze methode helpt bij het ontwerpen van straten. In de STOMP-methode kijkt men naar de maximumsnelheid die het beste past bij de functie van de desbetreffende straat. Bijvoorbeeld: is het een winkelstraat of een doorlopende weg? Hoe snel je in die straat mag rijden, hangt af van de functie, de drukte en daarbij passende voertuigfamilie voor die straat. Je kunt zo ook een fietspad indelen in verschillende stroken voor verschillende snelheden. Door langzaam en snel verkeer van elkaar te scheiden, worden mogelijke ongelukken voorkomen.

Afbeelding mobiliteitsbeleid

Overstekende mensen bij drukke straat

Mobiliteitsbeleid

Er zijn veel manieren te bedenken om onze mobiliteit duurzamer, veiliger en gezonder te maken. De Rijksoverheid, provincies en gemeentes denken hier samen over na. Hieronder vind je een aantal voorbeelden van beleid.

Kijk ook eens bij

Bewegen

Joggen

Kijk waarom (buiten) bewegen gezond is en doe inspiratie op!

Ontdekken

Een vrouw met wandelschoenen aan klimt over een hek in een weiland

Ontdek ons eigen land. Beleef waar we vandaan komen en doe inspiratie op. 

Ontspannen

Vrouw op bankje in natuur

Ga in ons eigen land ontspannen in de natuur en kijk wat het je kan opleveren.