Afbeelding

Wat is het 'eropuit'-gedrag van Nederlanders?

In 2016 hadden Nederlanders bijna 44 uur vrije tijd per week. De hoeveelheid vrije tijd is in 2023 ongeveer gelijk.  Dit blijkt uit onderzoek van het Sociaal Cultueel Planbureau. Wat doen we met die vrije tijd?

Opvallend is dat wij heel veel verschillende activiteiten ondernemen. In vergelijking met andere Europeanen maken wij minder tijd per activiteit vrij en doen wij van alles een beetje. Wellicht is dit een verklaring waarom Nederlanders altijd aangeven 'druk', druk, druk te zijn. Daarnaast blijkt dat Nederlanders vaker en langer tijd aan cultuur en vermaak besteden dan andere Europeanen. Ondanks ons drukke schema maken we wel tijd vrij voor een bezoek aan een theater, bioscoop, concert, museum, dierentuin of pretpark.

Omdat wij veel verschillende activiteiten ondernemen, zijn wij ook vaker en langer onderweg dan inwoners in Zuid- en Oost-Europese landen. Want wij moeten naar al die activiteiten toe reizen.

 

Eropuit: het maakt uit waar je woont

Een Nederlander gaat, in vergelijking met andere Europeanen, veel eropuit. Het land waar je woont, is dus van invloed op jouw 'eropuit-gedrag’. Maar ook binnen Nederland zijn er verschillen. Verschillen in de afstand tot voorzieningen en verschillen in de hoeveelheid en soort plekken om te ontspannen of ontdekken.

Zo heeft Zeeland bijvoorbeeld, samen met de Wadden, 50 procent van de stiltegebieden in Nederland. Je kunt daar dus heerlijk rustig wandelen. In Limburg moet je zijn als je op kastelenontdekkingstocht wil. En Drenthe en Gelderland vind je de hunebedden. Vind jij het belangrijk dat jouw omgeving jou stimuleert om te bewegen? Dan is een woonplek in de stad helemaal geen gek idee.

Verken op onze kaarten wat jij belangrijk vindt. En ontdek waar in Nederland je het beste eropuit gaat!

Het maakt uit waar je woont afbeelding

Twee jongens die aan het vissen zijn

Eropuit: wat doen Nederlanders het liefst?

Uit het ContinuVrijetijdsOnderzoek 2018 blijkt dat buiten recreëren en sporten voor ons Nederlanders favoriet zijn. Deze activiteiten zijn verantwoordelijk voor respectievelijk 26% en 23% van al onze vrijetijdsactiviteiten.

Uit datzelfde onderzoek blijkt dat wandelen voor het plezier favoriet is als het gaat om buiten recreëren. En dat zal door de coronapandemie alleen maar zijn toegenomen.

Afbeelding grafiek Mulier Instituut

Hoe gaan Nederlanders eropuit?

Omgevingswet en Eropuit

De Omgevingswet gaat op 1 januari 2023 in. Wat betekent voor eropuit gaan in Nederland? Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling makkelijker maken en samenvoegen. Er moet een  integrale visie komen voor zaken als water, natuur, ruimtelijke ordening, landbouw en toerisme en recreatie.

Hoe ziet dit er in de praktijk uit? Bekijk het voorbeeldproject Eiland van Schalkwijk. Dit is een open en groen gebied met culturele waarde. Denk hierbij aan de forten van de Hollandse Waterlinie. De gemeente Houten werkt bij de ontwikkeling van dit gebied volgens de Omgevingswet en geeft ruimte aan initiatiefnemers en bewoners. Deze nieuwe aanpak heet uitnodigingsplanologie.

De Omgevingswet biedt kansen en uitdagingen. Mensen trekken er graag op uit, maar de ruimte in Nederland is schaars. Als de vrijetijdseconomie aan terrein wint, komen andere terreinen onder druk te staan. Hoe houd je de balans?

Eiland van Schalkwijk

Eiland van Schalkwijk

Eropuit en mobiliteit

Weegschaal van stenen

Op zoek naar de balans

Het klinkt natuurlijk heel mooi: een integrale visie voor water, natuur, ruimtelijke ordening, landbouw en toerisme en recreatie. Maar wat zijn dan aandachtsgebieden?

  • Steeds meer mensen bezoeken de natuur. In Nationaal Park de Veluwe leidde dit ook tot afname van de vogelpopulatie en de biodiversiteit en voor verstoring van de rust. Maar toerisme kan mensen ook enthousiast maken voor en bewust maken van die natuur. De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur pleit voor een nieuwe kijk op toerisme. Wat wil je met een natuurgebied en wat kan er waar? Door toerisme te verbinden met gebiedsontwikkeling, kunnen toerisme en natuur elkaar versterken. 
  • Zet uitdagingen om in kansen. In Nederland staan we voor een aantal uitdagingen. Denk aan krimpregio's (gebieden waar de bevolking daalt) en steden die kampen met leegstand in winkelstraten en bedrijventerreinen. Herbestemming door recreatie kan die uitdagingen ombuigen in kansen om deze gebieden weer aantrekkelijk te maken.