Op deze kaart zie je hoeveel fijnstof er gemiddeld in de lucht zat in Nederland in 2018. Het gaat om PM10: deeltjes die kleiner zijn dan 10 micrometer. Hoe minder fijnstof hoe beter de luchtkwaliteit.

Meer fijnstof bij steden, grote veestallen en industrie

Op de kaart zie je steden als  gele en oranje vlekken oplichten. Op deze plekken zit er meer fijnstof in de lucht dan op andere plekken. Dit komt doordat verkeer een bron van fijnstof is. Ook veestallen, industrie en houtstook zijn mogelijke bronnen.

Wil je deze gegevens over luchtvervuiling gebruiken?

Je kunt de kaart downloaden via de link onder de legenda en dan openen met software voor kaarten. Wil je weten of de concentraties boven de grenswaarden liggen? Gebruik dan de officiële cijfers van het Centraal Instrument Monitoring Luchtkwaliteit (CIMLK).

Wie heeft de kaart van fijnstof (PM10) gemaakt?

De maker is het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)).  Hoe de kaart precies gemaakt is, lees je in het Nationaal Georegister. Bij andere vragen kun je onze helpdesk mailen.

Deze tekst is voor het laatst bewerkt op 25 september 2020.