Op deze kaart zie je hoeveel geluid het treinverkeer gemiddeld in Nederland maakt. Geluid van treinen kan hinder en gezondheidsklachten geven.

Meer geluid langs drukke sporen

Je ziet op de kaart het hoofdspoornet geel tot donkerrood oplichten. Op het spoor is het geluidsniveau op veel plekken meer dan 65 dB. Spoorbruggen lichten rood tot donkerrood op. Daar is gemiddeld meer treingeluid.

Wie maakte de kaart Geluid van treinverkeer?

ProRail maakte de kaart op basis van het aantal treinen per uur in 2019. Dat gemiddelde is dus niet beïnvloed door de coronamaatregelen. Andere gegevens, zoals waar het spoor ligt, zijn uit 2021. ProRail berekent de hoeveelheid geluid elke 5 jaar op een gestandaardiseerde manier die voldoet aan de eisen van de Environmental Noise Directive (END). Die Europese richtlijn is verwerkt in de Nederlandse Richtlijn Omgevingslawaai. Het geluid is uitgedrukt in Lden (Level Day-Evening-Night). Dat is de maat voor de gemiddelde geluidsbelasting in decibel (dB) per etmaal (24h), waarbij geluid ’s avonds en ‘s nachts zwaarder meetelt dan overdag.

Wil je de gegevens van de geluidsbelasting gebruiken?

Je kunt de kaart downloaden in het Nationaal Georegister en openen met software voor kaarten. Voor vragen kun je onze helpdesk mailen. Let op: de kaart geeft alleen een globaal beeld van de hoeveelheid geluid in Nederland. Voor het toetsen van geluidniveaus aan de normen, bijvoorbeeld voor 'geluidbelasting op de gevel', is deze kaart niet geschikt. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)) maakte ook een geluidskaart voor treinverkeer voor 2019 met een andere methode (STAMINA in plaats van CNOSSOS-model). Die kaart begint vanaf 45 in plaats van 55 dB en staat in het Nationaal Georegister.

Deze bijsluiter is opgesteld door Atlas Leefomgeving en voor het laatst bewerkt op 14 maart 2023.