Op de kaart staan gebieden in Nederland waar een grote natuurbrand kan ontstaan. Dit zijn gebieden van minimaal 100 hectare aaneengesloten bos, heide-, (hoog)veen of duingebied.

Risico op natuurbrand hoog op de Veluwe en in Noord-Brabant

De Veluwe is het grootste aaneengesloten natuurgebied in Nederland. Het bos op de Veluwe bestaat uit gemengd bos en naaldbos. Naaldbomen zijn brandgevaarlijk, omdat ze meer olie en hars bevatten dan loofbomen. Als een natuurbrand uitbreekt op de Veluwe, kan deze snel uitbreiden. Er zijn weinig grote wateren op de Veluwe. Dit maakt het blussen van branden moeilijker. Ook in de provincie Noord-Brabant bestaan de bossen op zandgronden voor het overgrote deel uit naaldhout. Bij langdurige droge periodes neemt de kans op uitslaande branden ook hier toe. Een natuurbrand is moeilijk te voorspellen en kan zich snel verspreiden. Mensen en gebouwen kunnen snel ingesloten raken en gevaar lopen.

Open vuur vaak de boosdoener

De gebieden met een hoog risico op natuurbranden zijn vaak ook recreatiegebieden. De meeste natuurbranden ontstaan door menselijke onvoorzichtigheid. Denk bijvoorbeeld aan een weggegooide sigaret, vuurkorven of barbecues. Maar ook kunnen natuurbranden ontstaan door brandstichting. Soms ontstaat een natuurbrand door de inslag van bliksem. Een natuurbrand komt vaker voor bij lange periodes van droogte en hitte. Door klimaatverandering wordt de kans op een natuurbrand groter, doordat hittegolven langer en intenser zullen zijn. Op de site natuurbrandrisico kun je de actuele kans op natuurbranden in Nederland op de kaart bekijken.

Wie heeft de kaart van natuurbrand gemaakt?

De kaart is gemaakt door het Interprovinciaal Overleg (IPO). De provincies maken en beheren de risicokaarten. De gegevens komen van gemeenten, veiligheidsregio’s, Rijk, waterschappen en de provincies zelf vandaan.

Wil je de gegevens van deze kaart gebruiken?

Bij vragen kun je onze helpdesk mailen.


Deze tekst is opgesteld door Atlas Leefomgeving en voor het laatst bewerkt op 20-05-2022.