Fort van bovengezien met kinderen die rondleiding krijgen

Het thema Erfgoed is vernieuwd! De informatie op deze themapagina is geactualiseerd, maar ook  anders ingedeeld. Met deze vraaggerichte indeling willen wij meer aansluiten bij vragen die onze bezoekers hebben over erfgoed. Zoeken zij bijvoorbeeld informatie over hoe je erfgoed kunt ervaren? Of over hoe je erfgoed kunt beschermen? Of juist hoe je met erfgoed een gebied kunt ontwikkelen? Met deze nieuwe indeling kunnen gebruikers sneller de informatie vinden die zij zoeken.  

Nog steeds vindt u bij het thema Erfgoed alleen informatie over het onroerend (niet-verplaatsbare) erfgoed. Dit erfgoed is namelijk op de kaart te vinden. Nieuw is de indeling van de informatie. In de vorige indeling was de informatie geordend naar het soort erfgoed (Rijksmonumenten, stads- en dorpsgezichten, etc). In de nieuwe indeling is de informatie vraaggericht geordend. Zo sluit het thema beter aan bij vragen of informatiedoelen van bezoekers. Gebruikers kunnen zo sneller de informatie vinden die zij zoeken.

Drie nieuwe subthema's: beleven, ervaren en ontwikkelen

Zo kun je erfgoed ervaren. Erfgoed biedt ons de kans om het verleden te herbeleven én hele mooie stukjes Nederland te ontdekken. Meer informatie hierover vindt u bij het subthema Ervaren. Maar dan moeten wij ons erfgoed wel goed beschermen. Want alleen dan kunnen we het bijzondere karakter van erfgoed doorgeven aan volgende generaties. Informatie hierover vindt u bij het subthema Beschermen. Maar ook kun je erfgoed ook gebruiken om steden of gebieden te ontwikkelen. Hoe richt je de leefomgeving zo in dat het unieke karakter van een gebied of stad bewaard blijft of wordt versterkt? Hierover leest u meer bij het subthema Ontwikkelen.

Leuke en interessante kaartcombinaties

De kaarten op de themapagina Erfgoed bieden interessante mogelijkheden voor zowel burgers als beleidsmakers. Ontdek onze rijksmonumenten op de fiets! Door onze Rijksmonumenten-kaart met de Fietsnetwerken-kaart te combineren, kun je een mooie fietsroute langs Rijksmonumenten plannen. Wandelen kan natuurlijk ook: combineer de Rijksmonumentenkaart met de lange-afstandswandelkaart en streekpaden (3 kaarten in één).

Maar ook voor beleidsadviseurs en gebiedsontwikkelaars bieden onze kaarten interessante inzichten. Zo kunnen zij helpen bij het maken van keuzes om ons erfgoed te behouden of te versterken. Zo kun je onze Rijksmonumentenkaart combineren met alle andere andere kaarten op de Atlas Leefomgeving. Zo kun je zien welke Rijksmonumenten risico lopen bij een aardbeving of een overstroming. Of bij welke Rijksmonumenten mogelijk reparaties mogelijk nodig zijn als de bodem daalt.

Hartelijk dank!

Wij hadden deze verbeterslag niet kunnen maken zonder de hulp van onze themagroep! De leden waren dit keer afkomstig van de Reinward Academie, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de provincies Utrecht en Noord-Brabant. Wij willen hen allemaal hartelijk danken voor hun bijdrage!