Op deze kaart zie je hoeveel roet er gemiddeld in de lucht zat in Nederland in 2018. Roet valt onder fijnstof. Hoe minder roet hoe beter de luchtkwaliteit.

Meer roet bij drukke verkeerswegen

Op de kaart zie je steden en drukke verkeerswegen  geel en oranje oplichten. Op deze plekken zit er meer roet in de lucht dan op andere plekken. Dit komt doordat verkeer een bron van roet is. Ook industrie en houtstook zijn mogelijke bronnen.

Wil je deze gegevens over luchtvervuiling gebruiken?

Je kunt de kaart downloaden via de link onder de legenda en dan openen met software voor kaarten. Wil je weten of de concentraties boven de grenswaarden liggen? Gebruik dan de officiële cijfers van het Centraal Instrument Monitoring Luchtkwaliteit (CIMLK).

Wie heeft de kaart van roet gemaakt?

De maker is het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ( RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)).  Hoe de kaart precies gemaakt is, lees je bij Veelgestelde vragen. Bij andere vragen kun je onze helpdesk mailen.

Deze tekst is voor het laatst bewerkt op 25 september 2020.