Op deze kaart zie je hoeveel stikstofdioxide er gemiddeld in de lucht zat in Nederland in 2018. Hoe minder stikstofdioxide hoe beter de luchtkwaliteit is.

Meer stikstofdioxide langs drukke wegen en in steden

Je herkent op deze kaart drukke (snel)wegen als rode lijnen. Daar zit veel stikstofdioxide in de lucht. Ook in steden zie je hogere concentraties. Dit komt doordat stikstofdioxide in uitlaatgassen van verkeer zit. Ook industrie is een mogelijke bron.

Wil je deze gegevens over luchtvervuiling gebruiken?

Je kunt de kaart downloaden via de link onder de legenda en dan openen met software voor kaarten. Wil je weten of de niveaus boven de grenswaarden liggen? Gebruik dan de officiële cijfers van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Lucht.

Wie heeft de kaart van stikstofdioxide gemaakt?

De maker is het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)).  Hoe de kaart precies gemaakt is, lees je in het Nationaal Georegister. Bij andere vragen kun je onze helpdesk mailen.

Deze tekst is voor het laatst bewerkt op 25 september 2020.