Op de kaart zie je de geschatte, opeengestapelde invloed van geluid en luchtkwaliteit op de gezondheid. Het milieugezondheidsrisico (MGR) geeft in procenten aan hoeveel van de totale ziektelast door omgevingsgeluid en luchtvervuiling komt.

Randstad hoger milieugezondheidsrisico

Op de kaart zie je dat het milieugezondheidsrisico hoger is in de Randstad en lager in het noorden. Mensen in de Randstad hebben dus een grotere kans om ziek te worden door milieufactoren dan mensen in de provincie Groningen of Drenthe. Hoe minder luchtvervuiling en omgevingsgeluid, hoe lager het risico.

Wie heeft de MGR-kaart gemaakt?

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ( RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)) maakte deze kaart voor de Planmonitor NOVI van het Planbureau voor de Leefomgeving (2023). Er zijn gegevens gebruikt voor fijnstof (2020), stikstofdioxide (2020) en geluid van weg- en treinverkeer (2019-2021). Ook geluid van vliegverkeer (2016) en geluid van industrie (2008) is meegenomen. Een aantal gegevens zijn waarschijnlijk (deels) beïnvloed door de coronamaatregelen.

Wil je de gegevens van de MGR-kaart gebruiken?

Bezoek het Nationaal Georegister voor meer informatie over deze kaart. Je vindt er ook onze eerdere MGR-kaart met data uit 2016. Voor vragen over de methode kun je de Gids Gezonde Leefomgeving bekijken of onze helpdesk mailen. Dit is een update van de kaart die we in september ’23 publiceerden; de bijdrage van industrie is opnieuw berekend.

Deze tekst is opgesteld door Atlas Leefomgeving en voor het laatst bewerkt op 09-10-2023.