wolken lucht

Lucht is belangrijk voor iedereen. Iedereen heeft zuurstof nodig en een goede luchtkwaliteit is belangrijk voor de gezondheid. De belangstelling voor de themagroep Lucht was dit jaar dan ook groot. Deze themagroep heeft hard gewerkt om het thema Lucht te actualiseren, een van de meest bezochte onderwerpen op de Atlas Leefomgeving. Wat is er veranderd? 

De informatie op de themapagina Lucht is geactualiseerd, toegankelijker gepresenteerd en waar mogelijk, met kaarten verduidelijkt. Zo is er bij het subthema Stikstofdioxide een trendkaart toegevoegd, die de gemiddelde stikstofdioxideconcentratie per jaar (2013 t/m 2016) weergeeft. Voordeel is dat de 'oudere' kaarten er nu uit kunnen. Dit maakt ons aanbod overzichtelijker. Ook wordt er binnen het thema nu aandacht besteed aan 'citizen science'. Zoals bijvoorbeeld door de verwijzing naar het dataportaal Samen meten, waar de meetgegevens van burgers op een kaart zijn weergegeven. De ontwikkelingen rond het Schone Lucht-akkoord zijn opgenomen binnen de tab beleid. En Roet is nu geen apart thema meer, die informatie is opgenomen bij Fijnstof

Extra categorie voor jaargemiddelde kaarten stikstofdioxide

De jaargemiddelde kaarten stikstofdioxide hebben een extra categorie gekregen. In de bijsluiter is 0-39 ug/m3 opgesplitst naar 30-35 en 35-39 ug/m3 . Zo kan een nauwkeuriger beeld worden gegeven van de jaargemiddelde stikstofdioxideconcentratie. Dit onderscheid is met name in grote steden nuttig.

Pollenkaart in de maak

Ook is er een pollenkaart in de maak. Deze wordt ontwikkeld door het Leids Universitair Medisch Centrum en geeft de hooikoortsbelasting weer in vijf regio's in Nederland. Deze pollenkaart wordt naar verwachting gelanceerd als het pollenseizoen begint.

Film Check je plek

De pagina Check je plek staat al een tijdje online. Op deze pagina kun je kijken hoe het met de luchtkwaliteit in jouw leefomgeving is gesteld. Maar nieuw is de film Check je plek: hoe schoon is jouw lucht? Onderzoeker Joost Wesseling van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) legt hierin uit welke informatie je allemaal op deze pagina kunt vinden en wat je aan deze informatie hebt. Hij legt ook uit waarom de meest recente jaargemiddelde kaarten over 2016 gaan. Het Atlas-team krijgt namelijk vaak de vraag of er geen recentere kaarten zijn. Dat het even duurt voordat nieuwe kaarten kunnen worden gepubliceerd, komt omdat er veel gegevens nodig zijn voor het maken van een betrouwbare kaart. En het controleren en verwerken van deze gegevens kost tijd.

Dank allen!

In juni kwam de themagroep voor het eerst bij elkaar en slechts een paar maanden later is het hele thema geactualiseerd. Een mooi resultaat! Dit had niet gekund zonder de bijdrage van alle geraadpleegde experts en leden van de themagroep Lucht. In deze themagroep namen deel: de gemeente Utrecht, het Longfonds, Milieudefensie, de DCMR, de GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst)-werkgroep Lucht, het RIVM, het Bewonersinitiatief Luchtmetingen Zeist en GGD Amsterdam. Wij willen iedereen hartelijk danken voor hun mooie bijdrage.