Nieuwsbrief Atlas Leefomgeving

Nummer 15, februari 2018

De Atlas Leefomgeving is dé nationale verzamelplaats van digitale kaarten en bijbehorende achtergrondinformatie over een gezonde leefomgeving. Iedereen kan er actuele informatie vinden over milieufactoren zoals geluidhinder, luchtkwaliteit en beschikbaarheid van groen. De Atlas Leefomgeving bespaart professionals werk. Dat komt niet alleen door de vele mogelijkheden om binnen de Atlas kaarten te combineren, maar ook door samenwerkingsplekken binnen de website te gebruiken. De Atlas levert daarnaast een bijdrage aan het open-databeleid van de overheid.

Save the date: Atlas Werkconferentie 17 april 2018

Op dinsdag 17 april organiseren we de Atlas Werkconferentie Bouwen aan een gezonde en groene leefomgeving in de RAI in Amsterdam. De werkconferentie vindt dit jaar plaats als side-event van Building Holland, een congres van Duurzaam Gebouwd. We zoeken dit jaar de verbinding met de duurzaam gebouwde omgeving om samen een gezonde en groene leefomgeving een stap dichterbij te brengen. Meedoen? Er is nog ruimte voor workshops, sessies, presentaties en korte pitches!

Gids Gezonde Leefomgeving biedt kansen voor gezonde omgeving

De Gids Gezonde Leefomgeving is een website voor iedereen die aan de slag wil met het gezonder inrichten van de leefomgeving. Hiervoor biedt de gids instrumenten en werkvormen om samen te werken aan een gezonde leefomgeving. De Gids Gezonde Leefomgeving is nauw verwant aan de Atlas Leefomgeving. Deze helpt om gezondheidsrisico's te ontdekken en de Gids Gezonde Leefomgeving biedt houvast om deze risico's aan te pakken. Samen sterk!

GO! Utrecht biedt handelingsperspectief voor gezonde leefomgeving

In opdracht van de gemeente Utrecht onderzocht het RIVM in het project Gezonde Omgeving Utrecht (GO! Utrecht) hoe de leefomgeving in de Utrechtse wijken gezonder kan worden gemaakt. Per wijk stellen de onderzoekers combinaties van maatregelen voor de leefomgeving die extra gezondheidswinst kunnen opleveren. De voorstellen zijn per wijk afgestemd op de omstandigheden en samengevat in factsheets. Zo geeft het de gemeente handvatten om keuzes te maken.

Atlas Actueel

Het Atlasteam is continu bezig om de inhoud van de website te actualiseren en uit te breiden. Daarvoor hebben we contact met allerlei belanghebbenden en partners en wordt er druk gewerkt aan het verzamelen van kaarten en informatie. Alles dient te passen binnen ons aandachtsgebied: de gezonde leefomgeving.

Vergrassing Loonse en Drunense duinen in kaart

Vierdejaarsstudenten van de Avans Hogeschool hebben onderzoek uitgevoerd naar de successie van de Loonse en Drunense Duinen. Ze gebruikten daarbij drones met geïntegreerde camera's om opnames te maken van de begroeiing van de Loonse en Drunense Duinen. Deze dronebeelden vormden de basis voor GIS-kaarten (Geografisch Informatie Systeem). De kaarten zijn vergeleken met die van voorgaande jaren. De successie was weer toegenomen.

Foto: Studenten Avans Hogeschool

Terugkoppeling gebruikerspanel

Hoe kunnen we de Atlas Leefomgeving en Atlas Natuurlijk Kapitaal nog beter laten aansluiten op de behoeftes en wensen van onze gebruikers? Dat was het doel van de eerste bijeenkomst van het gebruikerspanel op donderdag 1 februari. Mooi om te horen dat onze gebruikers over het algemeen positief waren over ons informatieaanbod en de toegankelijkheid van deze informatie. Wel hadden ze nog een aantal waardevolle suggesties. Benieuwd? Lees dan het verslag van de bijeenkomst.

 

 

 

Als u de nieuwsbrief per e-mail wilt ontvangen kunt u zich opgeven via de aanmeldknop rechtsboven deze nieuwsbrief.

Foto's: Eigen materiaal, Nationale beeldbank en Pixabay