Afbeelding intro

Ecoduct over een snelweg

Wat zijn natuurlijke verbindingen?

Natuurlijke verbindingen zijn de door de mens gemaakte oversteekplaatsen voor dieren. Zodat deze dieren makkelijk hindernissen kunnen nemen. Zoals een vispassage; een verbinding speciaal voor vissen die een sluis willen passeren. Of een amfibieëntunnel tussen bos en water voor kikkers en padden. Of een brug waarop bomen en planten groeien  voor de oversteek van wild.

Soms zijn deze ecoducten gecombineerd met paden  voor wandelaars, fietsers en ruiters. Zij  kunnen hier ook veilig de weg en het spoor oversteken. Er zijn ook minder opvallende natuurverbindingen zoals bermen en sloten. Een natuurvriendelijke oever,  waar het water langzaam overgaat naar het land is ook een verbinding.

In steden en dorpen kun je denken aan groene gevels, heggen tussen tuinen en groene daken. 

afbeelding

eekhoorn loopt over een touw

Waarom zijn er natuurlijke verbindingen?

Waarom zijn natuurbruggen eigenlijk zo belangrijk? In Nederland zijn natuurgebieden heel erg versnipperd geraakt door wegen en spoorwegen. Om die toch weer aan elkaar te sluiten zijn er natuurbruggen gebouwd. We noemen ze ook wel eens ecoducten. Zo  kunnen dieren veilig en ongedwongen wegen oversteken, zonder dat ze het verkeer hinderen. Het zijn niet alleen reeën, vossen, hazen, konijnen die versteken. Ook hele kleine diertjes hebben deze brug nodig.

Een netwerk tussen natuurlijke elementen vergroot het leefgebied van dieren. Het is goed voor het in stand houden van soorten en het versterkt de biodiversiteit.

Natuurnetwerk Nederland  

Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is een netwerk van bestaande en nog aan te leggen natuurgebieden. Je kunt het zien als ruggengraat van de Nederlandse natuur.

Het NNN verbindt alle grote en kleinere natuurgebieden en loopt door dorpen, steden en gebieden met natuurinclusieve landbouw.  Het is de bedoeling dat het netwerk in 2027 zo'n 750.000 hectare  groot is. Het netwerk loopt ook door over de grens naar België en Duitsland. Ook water, zoals de grote rivieren, en een deel van de Waddenzee, het IJsselmeer, de Zeeuwse delta en de Noordzee horen bij het NNN.

 

Afbeelding

Amsterdam skyline buitengebied

Natuurnetwerk

Een deel van de kaart van Nederland met het Natuurnetwerk

Netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden

Bijendiversiteit

Kaart Bijendiversiteit

Hoeveel soorten bijen komen er voor?

Natura 2000

Een combinatie van de kaarten openbare drinkwaterpunten en regionale fietsroutes

Beschermde natuurgebieden, opgenomen in het Natura 2000 netwerk

afbeelding

Werken in een moestuin

Wat doen natuurlijke verbindingen voor je gezondheid?

Mens en natuur zijn stevig met elkaar verbonden. Maar de meeste mensen groeien tegenwoordig op in een drukke, stedelijke omgeving. Daar sta je snel wat verder van de natuur af. Als je met de natuur in aanraking komt sluit je deze in je hart en ga je er beter voor zorgen. Natuur heeft een positieve invloed op onze gezondheid.

Groen en een waterrijke omgeving verbindt je ook met buurtgenoten. Samen met de handen in de aarde en samen de groeiende planten verzorgen. Een groen buurtproject haalt je uit je isolement en zorgt voor leuke contacten.

Sporten of eropuit met anderen in een groene en waterrijke omgeving zorgt ook voor verbinding en je bent heerlijk buiten.

Akkerranden

Akkerrand met bloemen

Natuurinclusieve landbouw  houdt rekening met de natuur. De natuur helpt de landbouw en andersom. Zo zijn akkerranden of grasland met veel verschillende bloemen gunstig voor insecten en vogels. Deze dieren helpen bij het bestrijden van plagen in het gewas. Een gezonde bodem vormt een goede basis.

Vispassages

Vispassage

Vissen zijn belangrijk voor schone en gezonde wateren. Veel vissen verplaatsen zich om voedsel te zoeken. Of om een paaiplaats, een plek om voort te planten, te vinden. Dammen, stuwen, sluizen en gemalen beschermen ons tegen overstromingen. Maar maken het water erachter tegelijkertijd moeilijk bereikbaar voor vissen. Daarom zijn er vispassages gemaakt langs deze hindernissen. 

Singelpark Leiden

Singelpark Leiden

Het Singelpark is een prachtige verbinding van bestaande, verbeterde en nieuwe stukjes groen en bruggetjes. De singelrand in Leiden is over de hele lengte verbonden. Hierdoor is een wandelrondje Singelpark ontstaan, het gebied is als één volwaardig park te beleven.

Afbeelding

Natuurlijke verbinding van tuinen met heg en park

Zorg zelf voor natuurlijke verbinding

Maak zelf een takkenril of een vlechtscherm van gesnoeide takken tussen jouw tuin en die van de buren of het plantsoen. Een takkenril is een plek met opstaande takken of stammetjes in de grond waartussen je dood hout en bladeren stapelt of vlecht. De dieren en planten breken het dode hout en blad af. Deze plek trekt insecten, zoogdieren en vogels aan. ze kunnen hier schuilen voor de overstap naar een volgende tuin of parkje.

Ga samen met andere buurtbewoners aan de slag zoals Dakpark Rotterdam. Stichting Dakpark is een bewonersinitiatief met diverse Dakparkclubs. Waar je de natuur kunt beleven en samen verantwoordelijkheid kunt nemen om het groen mooi te houden: waar buurtbewoners en parkbezoekers samenkomen en verbinden.

 

Kijk ook eens bij

Natuur

groen en water persoon staat aan rand van meer

Biodiversiteit en natuur doen er toe.

Gezonde bodem en schoon water

eenden in water

Schoon water en een gezonde bodem zijn van levensbelang voor iedereen!

Kennis groen en water

sculpture bemost

Lees meer over de achtergrond van een leefbare groene en waterrijke omgeving.