Plenair Themadag 2020

In het Westraven-gebouw van Rijkswaterstaat in Utrecht vond op donderdag 6 februari de allereerste overkoepelende Atlas-themadag plaats. Alle themaexperts werden uitgedaagd om te kijken hoe we onze thema’s beter kunnen inrichten met een burgerbril op.

Coördinerend projectleider Atlas Leefomgeving vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Rianne Dobbelsteen heette iedereen van harte welkom. Daarna presenteerde Atlas-teamlid Bob Smit het kort geleden uitgevoerde Gebruikersonderzoek. Gebruikersonderzoekit is het onderzoek dat de Atlas Leefomgeving in 2019 liet uitoveren.

Naar de burger toe

“De Atlas Leefomgeving gaat zich vanaf nu meer op de burger richten,” vertelt Bob. “Maar hoe bereik je die burger en wat leeft er bij burgers?” Uit het gebruikersonderzoek blijkt dat de Atlas nog wel wat aan naamsbekendheid kan winnen. Van de ondervraagde gebruikers kent slechts 10% van de gebruikers de Atlas. Het goede nieuws is volgens Bob dat 70% van deze gebruikers interesse in de Atlas hebben. Bob gaat verder: “De gebruikscijfers van de Atlas zijn goed. Mensen bezoeken onze kaarten vaak. Lucht is het meest bezochte thema. Ook onze nieuwe Check je plek-pagina’s scoren hoog. Wel vinden mensen onze kaarten soms lastig te begrijpen. Deze resultaten nemen we allemaal mee in de nieuwe slag die we dit jaar gaan maken."

Worldcafé 1: kijkje in andermans keuken

In het eerste Worldcafé namen alle deelnemers een kijkje bij een ander thema. Dus niet bij het thema waarbij zij zelf als expert bij betrokken zijn. De deelnemers maakten kennis met de fictieve personen Harry, Maureen en Loes. Wat zouden zij op de Atlas willen zien? Harry is een alleenstaande vrachtwagenchauffeur met als passies voetbal en auto’s. De gepensioneerde oma Loes houdt van volkstuinieren. En druk-druk-druk moeder Maureen is verslaafd aan sociale media. Dit leverde leuke gesprekken op. Het hielp om even ‘out-of-the-box’ te denken.

Fictieve personages Atlas Themadag 2020

Drie perspectieven 

“Harry is helemaal niet geïnteresseerd in die Atlas,” stelt een deelnemer. Dit is juist een uitdaging volgens een andere deelnemer. “Bied de informatie die Harry wel zoekt. Zoals een natte voetbalvelden-kaart.” Verder wil Harry volgens de deelnemers niet  tien keer klikken, maar meteen vinden wat hij zoekt. Daar zou je de functionaliteiten van de website op aan kunnen passen.

Maureen bekijkt dagelijks Nu.nl op haar telefoon en maakt zich zorgen over het nieuws. Wat betekent dat voor haar kinderen en hoe zit het met de luchtkwaliteit in haar wijk? Daar zou de Atlas op in kunnen spelen. Bijvoorbeeld door op die onderwerpen in te haken. “Belangrijk is dan wel dat de kaartviewer ook beter op mobiele telefoons werkt,” stelt een deelnemer. “Daar werken we aan,” aldus het Atlas-team.

Waar is Loes mee geholpen? “Bij makkelijk vindbare ingangen,” stelt een deelnemer. “Zoals ‘Waar wordt het warm in mijn stad?’ of “Waar moet ik op letten als ik ga moestuinieren? Deze informatie staat al op de Atlas, maar is nu voor Loes misschien niet direct vindbaar.”

Themadag 2020

Worldcafé 2; wat vinden de experts?

In het tweede Worldthemacafé gingen de experts binnen hun eigen thema aan de slag om de aansluiting met de burger te maken. Aan de thematafel Lucht stelde een deelnemer: “Het is mooi als je op de Atlas kan laten zien wat een bepaalde maatregel oplevert. Bijvoorbeeld: in welke mate verbeterde de luchtkwaliteit door de snelheidsbeperking? Dat kun je heel mooi met een trendkaart laten zien. Of wat levert het vuurwerkverbod straks op voor de luchtkwaliteit?”

Bij Vrije Tijd stelde een medewerker van Wandelnet: “Wij hebben hele mooie wandelkaarten. Maar jullie kunnen laten zien welke wandel- of fietsroutes gezond zijn.” (red. zie onze nieuwe  pagina Een gezonde fietsroute). Bij Geluid zei iemand: “Er is nu heel veel interessante data over het geluid van vliegtuigen, wegverkeer en railverkeer te vinden op de Atlas. Maar ik ben ook wel benieuwd naar het verschil in geluid tussen overdag en ’s nachts.” Ook kunnen volgens de deelnemers de titels van kaarten duidelijker en handelingsgerichter. “Gebruikers willen weten wat ze met de kaart kunnen,” stelt een deelnemer. “Dat moet dan eigenlijk al uit de titel blijken.”

Themadag 2020

Drie keer mening geven

In de derde ronde konden de deelnemers via een Mentimeter hun mening geven op drie stellingen/vragen. De eerste stelling was: Hoe ‘burgerproof’ is de Atlas Leefomgeving voor jou? Een paar aanwezigen vonden dat de Atlas al heel goed op weg was. Maar volgens het merendeel van de zaal was er nog werk aan de winkel. Juist daarom organiseerden we deze themabijeenkomst. Positief vond een deelnemer dat er heel veel nuttige informatie op onze Atlas staat. Maar zo stelde een deelnemer: “Er valt veel winst te behalen als jullie de website en de kaartviewer eenvoudiger maken. De professional vindt wel zijn weg, maar voor burgers is het vaak nog zoeken.”

Op de vraag 'Waarvoor gebruik jij de Atlas in je werk?' sprongen ‘luchtkwaliteit, ‘landelijke data’ opzoeken’ en ‘uitleg aan burgers’ eruit. In de laatste vraag vroeg het Atlas-team om tips hoe zij burgers beter kan bereiken. “Door contact te zoeken met journalisten,” zei iemand uit de zaal. “Zij kunnen duiding geven en Atlas onder de aandacht brengen. Maar ook door vraaggericht data aan te bieden. En door met gemeenten en belangrijke partijen samen te werken én aan burgers zelf te vragen waar zij behoefte aan hebben.”

Tot ziens hopelijk!

Rianne Dobbelsteen bedankt alle deelnemers namens het Atlas-team. “Dank dat jullie er waren! Het heeft ons heel veel verrassende inzichten opgeleverd. En vergeet niet: 14 mei is de Atlas Werkconferentie! Er staan veel leuke en interessante sprekers op het programma die u en ons verder kunnen inspireren op de ingeslagen weg. We hopen jullie dan allemaal te mogen begroeten in de Veerkracht in Klarenbeek. Tot dan!”

Tips of ideeën?

Heb jij nog tips of ideeën voor onze thema’s of website? Laat het ons weten via atlasleefomgeving@rivm.nl.

Benieuwd naar de resultaten van deze bijeenkomst?

Verslagen themaochtend van de thema's
Bodem en Natuur
Bouw, Nachtelijk licht en Veiligheid
Erfgoed, Ruimte en Vrije tijd
Geluid
Lucht
Water en Klimaat